RA Goda absolvente Līga Ustane: par profesijas izvēli, spilgtākajiem RA studiju laika mirkļiem un darbu skolā

Pirmdiena, 23. novembris, 2015
Līga Ustane ir dzimusi un uzaugusi Rēzeknē. 2013. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas (RA) studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, bet šogad pavasarī RA ir iegūts maģistra grāds pedagoģijā.

Darba gaitas Līgai paiet Limbažos, kur viņa Limbažu novada ģimnāzijā skolēniem māca ģeogrāfiju un sociālās zinības. Šogad jaunā skolotāja saņēma RA Goda absolventa titulu.

„Jau mācoties sākumskolā, neapzināti interesi piesaistīja skolotāju darba formas un stils, kā viņi vada stundu. Manīju tās lietas, kas katram pedagogam bija stiprās puses, un tās, kuras varbūt reizēm arī nepadevās. Ļoti saistīja skolotāja profesija, bet mācību priekšmetu, kuru pati mācīšu, izvēlējos tikai vidusskolā,” par savas profesijas izvēli stāsta Līga.

Rakstot maģistra darbu, Līga pētīja, kā jaunie skolotāji iekļaujas skolas vidē. „Maģistra darba temats tika izvēlēts tāds, lai būtu interesanti pašai, tādēļ rakstīju par jaunajiem skolotājiem. Bija interesanti gan lasīt teorētiskās atziņas un pieredzes stāstus, gan arī apkopot un analizēt jauno skolotāju pirmā darba gada pieredzi un sajūtas. Spilgtākais secinājums pēc darba uzrakstīšanas – jaunie skolotāji veiksmīgi var iekļauties tikai tādā vidē, kur ir atbalstošs, draudzīgs un pretimnākošs kolektīvs, kā arī mentors, kurš palīdz izprast un regulēt savus darbus un pienākumus,” atklāj Līga.

Atceroties savu studiju laiku RA, absolvente uzsver, ka, ja „ja bakalaurs bija tendēts uz zināšanu apguvi un reizēm arī uz cīņu par augstākiem vērtējumiem, tad maģistros jau tā bija pētniecība un sevis izziņa – vai es protu lietderīgi pielietot to, ko esmu apguvusi bakalaurā”. Tieši ģeogrāfijas zināšanas un pareizo attieksmi pret šo zinātni Līgai iemācījis docētājs Ivars Matisovs, kura lekcijas, kā atzīst Līga, bijušas ļoti interesantas un dzīvespriecīgas. „Savukārt pedagoģisko attieksmi, kas ikdienā visvairāk noder, smeļos atmiņās par lektores Veronikas Korklas vadītajām nodarbībām, kuras bija pārdomātas, ar jēgpilnu saturu un dziļumu. Par to vienmēr teikšu „paldies!” atklāj RA Goda absolvente.

„Līdz šim uzskatu, ka tas laiks, kad mācījos bakalaura 3. un 4.kursā, bija skaistākais posms, kādu esmu piedzīvojusi. Īpaši spilgtā atmiņā ir palicis augstskolas pasākums „Erudīts”, kurā piedalījāmies visus četrus gadus, un augstskolas ietvaros vienmēr ieguvām 1. vietu, bet triumfs starp augstskolām atnāca tikai pēdējā kursā. Kad citi dalībnieki uzzināja, ka piedalāmies, pat necerēja uz uzvaru. Rēzeknes Augstskola ir jaunības mājas, jo tur vienmēr dzīvo prieks, apņēmība, izturība un liels gara spēks,” absolvente dalās savos spilgtākajos RA studiju laika mirkļos.

Līgai atmiņā paliks ne tikai studiju laiks, bet arī pati pirmā darba diena skolā. „Jutos vairāk piederīga skolēniem nekā skolotājiem. Iespējams, tādēļ, ka viss man bija svešs, – viena pati jaunā pilsētā savā pirmajā darba dienā... Tagad jau jūtos tuvāka pedagogu kolektīvam, bet ar skolēniem visu laiku ir bijušas draudzīgas attiecības. Reizēm viņi pēc stundām nāk un stāsta savas problēmas vai arī cenšas mani sakaitināt, jo uzskata, ka tas ir ļoti grūti izdarāms... Par sevi visu laiku dzirdu vienu un to pašu apzīmējumu – skolotāja, kura visu laiku smaida. Galvenais ir apziņa, ka skolēni manās stundās nebaidās atklāt savas domas un viedokli, lai arī kāds tas būtu,” uzsver jaunā pedagoģe.

Saņemot RA Goda absolventa titulu, Līga atzīst, ka viņai esot bijušas dalītas sajūtas. „Pirmkārt, liels izbrīns, jo neuzskatu sevi par tik daudz sasniegušu personu, lai šādu titulu iegūtu, otrkārt, kluss lepnums un prieks, arī gandarījums par to, ka novērtē manu darbību,” viņa atklāj.

RA studentiem Līga novēl rītos ar prieku celties un doties uz lekcijām, „kurās jāizbauda katrs mirklis, lai arī cik platu vai šauru smaidu tas radītu”. Viņa uzsver, ka vajag censties savos kursabiedros un pasniedzējos saskatīt to cilvēku, kurš ir draugs, padomdevējs un atbalsts, jo negatīvismu un ienaidniekus katrs sev rada pats.

Inga Kaļva, RA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciālisteRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.