RTA sociālā darba un sociālās rehabilitācijas studenti gūst pieredzi Šauļos

Trešdiena, 4. decembris, 2019
No 25. līdz 29. novembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju programmu „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”, „Sociālais pedagogs” un „Speciālās izglītības skolotājs” 2., 3. un 4. kursa studenti piedalījās intensīvās īstermiņa apmācībās un praksē Šauļu Universitātē (Lietuva).

Profesionālo bakalaura studiju programmu „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” RTA īsteno kopīgi ar Šauļu Universitāti, un studentu mobilitāte ir iekļauta kā obligāta aktivitāte programmas apguvē. No 19. līdz 23. novembrim šīs programmas studenti no Šauļu Universitātes viesojās RTA, Rēzeknē apmeklēja dažādas institūcijas, lai iepazītu sociālā darba dažādus aspektus.  

Katram studiju kursam ir noteikti prakses uzdevumi, kas šajā programmā abu augstskolu studentiem ir vienādi. 2. kursa studenti iepazīstas ar sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem. Šauļu studenti pie mums apmeklē krīžu centru „Rasas pērles” Rugāju novadā un gūst pieredzi darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem un sievietēm. Savukārt RTA studenti Šauļos apmeklē Mātes Terēzes atbalsta centru ģimenēm. 3. kursa studenti pēta sociālās rehabilitācijas darba organizāciju dažādām mērķa grupām – gan pie mums, gan Šauļos iepazīstas ar sociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību traucējumiem. Šogad studentiem bija iespēja  apmeklēt arī Sociālās integrācijas valsts aģentūru Jūrmalā un iepazīties ar profesionālās rehabilitācijas organizāciju cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. 4. kursa studenti iepazīstas ar sociālā darba īpatnībām darbā ar īpašām sociālajām mērķa grupām – atkarīgie, probācijas dienesta klienti, migranti, bēgļi u.c. 4. kursa studentiem bija jāvāc arī dati studiju darbu izstrādei, ko tālāk izmantot  diplomdarba  izveidē.

    Šauļu Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” tiek īstenota jau sesto gadu, un to atzinīgi novērtējuši starptautiski eksperti.

 

Rita Orska,

prof. bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”

un „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” direktore

 

Foto: http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=21990:jungtin%C4%97s-studij%C5%B3-programos-socialinis-darbas-ir-socialin%C4%97-reabilitacija-student%C5%B3-i%C5%A1-latvijos-praktika-%C5%A1iauliuose&catid=761&Itemid=5521&lang=lt

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.