Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni projektā „Domā tālāk” apmeklēja drāmas terapijas nodarbības

Piektdiena, 1. novembris
Oktobrī 20 skolēni no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas projektā “Domā tālāk” ietvaros apmeklēja nodarbības „Drāmas terapija”, kuras vadīja režisors, drāmas terapeits Viesturs Roziņš.

Skolēni varēja uzzināt, cik svarīga ir emocionālā pašizziņa, sevis izpratne un citu pieņemšana, spēja sadarboties, paust savu viedokli, būt radošam. Bija iespēja darboties grupās, lai pilnveidotu savstarpējo komunikāciju, attīstītu sadarbības prasmes, radošo potenciālu, izprastu savas un citu emocijas, veicinātu spontanitāti.

Kā norāda drāmas terapeits V. Roziņš, tad šīs nodarbības sniegušas atbalstu sevis izzināšanā un palīdzējušas izprast, cik svarīga ir savstarpējā komunikācija un spēja sadarboties, paust savu viedokli,  prast sadzirdēt citus.

Jāatzīmē, ka projektu īsteno biedrība „RTA absolventu asociācija”, sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju.

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Domā tālāk) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja: biedrības „RTA absolventu asociācija” valdes locekle Lolita Kivleniece-Kuzņecova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu