Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā īstenos Jauniešu iniciatīvu projektu „Domā tālāk”

Pirmdiena, 12. augusts, 2019
Rēzekne ir jauniešiem atvērta, draudzīga pilsēta. Aizvien vairāk tiek īstenoti dažādi projekti, atbalstītas iniciatīvas. Vasaras vidū tika izsludināts projektu konkurss biedrībām, kas ļaus piesaistīt finanses un īstenot jauniešu iniciatīvu projektus, kuros tiktu samazināts risks mācību procesa pārtraukšanai.

Biedrība „RTA absolventu asociācija” iesaistījās konkursā un ar Rēzeknes pilsētas domes atbalstu īstenos skolēnu projektu “Domā tālāk” Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Projekta pamatā ir aktivitātes, lai veicinātu atbalstu jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekts ir vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Biedrība „RTA absolventu asociācija” sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju no septembra uzsāks projektu „Domā tālāk” – priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā.

Jauniešu iniciatīvu projekta galvenā mērķa grupa – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē caur neformālās izglītības aktivitātēm.

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Domā tālāk) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja: biedrības „RTA absolventu asociācija” valdes locekle Lolita Kivleniece-Kuzņecova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.