Tartu Universitāte – vēsturiskais centrs latviešu akadēmiskajai izglītībai

Pirmdiena, 25. novembris, 2019
7. un 8. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji – projektu koordinatori Jeļena Lonska un Māris Igavens, finanšu analītiķe Olga Trančenoka un Juridisko konsultāciju centra direktors Kristaps Gailis – apmeklēja Tartu Universitāti ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros. Vizītes mērķis bija gan pieredzes apmaiņa attiecīgajā sfērā, gan savstarpējās sadarbošanās veicināšana.

Lai gan Tartu atrodas salīdzinoši netālu, akadēmiskās izglītības pieredze tur ir krietni senāka nekā Rēzeknē un Latvijā kopumā. Tartu Universitāte dibināta 1632. gadā. Pašreiz tās četrās fakultātēs studē vairāk kā 13000 studenti, tai skaitā aptuveni 1800 studenti no 90 dažādām valstīm. Tartu Universitāte tiek uzskatīta par labāko universitāti ES13 (jauno ES dalībvalstu) vidū.

Uzņemšana Tartu Universitātē bija labi organizēta, noritēja saturīgi, izzinoši un efektīgi, virzīta uz vizītes mērķu sasniegšanu. Bija jūtama kopības sajūta, kas izriet no kopīgas vēsturiskas pieredzes, Baltijas valstu vienotības un no vienkāršas un cilvēcīgas kaimiņu valstu sadraudzības.

Vizītes laikā tika prezentēts RTA īstenotais SalesLabs koncepts jaunās inovatīvās mācīšanās metodes „Problem Based Learning” ietvaros. Šajā jomā igauņu kolēģiem īpaši saistoši bija uzzināt, kā Latvijas reģionālajai augstākās izglītības iestādei ar mazāk nekā 30 gadu pieredzi akadēmiskajā darbā izdodas darīt “lielas lietas”. Savukārt Tartu Universitātes Grantu biroja vadītājs Taivo Rauds RTA kolēģiem sniedza informāciju par Tartu Universitātes panākumiem ES projektu īstenošanā. Kopumā šobrīd Tartu Universitātē tika/ tiek īstenoti 109 Horizon2020 programmas projekti par kopējo finansējuma summu 48,5 milj. eiro.

Tartu Universitāte tiek īstenota “ekosistēma”, kas nodrošina sekmīgu StartUp un SpinOff darbības modeli. Universitāte sevi pozicionē šādi: ir viegli darīt “lielas lietas” arī tad, ja esi “mazs”. Zinātni cenšas padarīt jēgpilnu no praktiskā viedokļa (komercializācija, zinātnes izmantošana uzņēmējdarbībā), ne tikai, lai apgūtu studiju programmu attiecīgajā studiju virzienā. Līdz ar to Tartu Universitātē ir platforma, kur īstenot savas idejas ar potenciālu izaugsmei. Universitātes zinātniskais potenciāls nodrošina vairāk kā 50% Igaunijas zinātniskās jomas sasniegumu.

Vizītes laikā bija iespēja apmeklēt “sTARTUp Lab” pasākumu cikla aktivitāti “Service and product design workshop”. Viesojāmies arī Tartu Universitātes un Tartu pilsētas pašvaldības dibinātajā “SPARK HUB startup” un tehnoloģiju centrā, kur mums tika prezentēti Tartu Universitātes paspārnē izveidoto jaunuzņēmumu izgudrojumi un idejas. No Tartu Universitātes kolēģiem izskanēja piedāvājums RTA piedalīties lielākajā biznesa festivālā Baltijā “From Zero to Hero”, kas tiks organizēts Tartu Universitātē sadarbībā ar pārējām septiņām lielākajām Igaunijas universitātēm 2020. gada 29. – 31. janvārī “sTARTUp Lab” pasākumu cikla ietvaros. Festivāla mērķis ir investīciju piesaiste studentu jaunuzņēmumiem.

Cerams, ka sadarbība starp RTA un Tartu Universitāti tiks turpināta arī Horizon2020 projektu sagatavošanā un realizācijā.

 

RTA projektu koordinatori

Jeļena Lonska, Māris Igavens

 

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.