Dekšāru pamatskolēni projektā PuMPuRS apmeklēja drāmas terapijas nodarbības

Ceturtdiena, 31. oktobris
Oktobrī 20 skolēni no Dekšāru pamatskolas projektā PuMPuRS ietvaros apmeklēja nodarbības „Drāmas terapija”, kuras vadīja psiholoģe, drāmas terapeite Līga Rundāne.

 

Skolēni varēja uzzināt vairāk par sevi, saviem skolas biedriem, labāk izprast sevi un citus. Bērni runāja par emocijām, sadarbību, ieklausīšanos otrā, spēlēja spēles, veidoja izrādi. Visi jutās lieliski, aktīvi atbalstīja viens otru, parādīja, ka prot fantazēt un sadarboties ar citiem. Daudz varēja darboties grupās, lai sapratu apkārtējo cilvēku emocijas un noskaņojumu. Kā norāda drāmas terapeite L. Rundāne, tad šīs nodarbības sniegušas skolēniem drošība sajūtu un palīdzējušas atraisīties.  

Jāpiebilst, ka projektu „Pumpuriņš” – priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Dekšāru pamatskolā biedrība „RTA absolventu asociācija” sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību un Dekšāru pamatskolu.

 *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja: biedrības „RTA absolventu asociācija” valdes locekle Lolita Kivleniece-Kuzņecova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu