RTA pārstāvji apmeklē Utenas Lietišķo zinātņu universitāti

Piektdiena, 22. novembris, 2019
Mācībspēku mobilitātes ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāves – rektore, profesore, Dr.oec. Iveta Mietule, studiju un zinātņu prorektore, asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, asociētā profesore, Dr.oec. Iluta Arbidāne, studiju procesa speciāliste Lilita Ruža un asociētā profesore Ērika Žubule no 9. līdz 10. oktobrim viesojās Utenas Lietišķo zinātņu universitātē.

Tikšanās laikā ar universitātes rektoru Dr. Raimundu Čepukas, studiju un zinātņu prorektori Dr. Vitāliju Bartuševičieni, Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju fakultātes dekāni Dr. Vaidu Bartkuti-Norkūnieni, Medicīnas fakultātes dekāni Danguoli Šakaliti un Starptautisko attiecību nodaļas vadītāju Rūtu Jurgelionieni tika apspriesta turpmākā sadarbība un dalība projektos, kā arī studiju procesa aktualitātes un Utenas pieredze akadēmiskajā jomā.

Vizītes laikā asociētā profesore Ē. Žubule Utenas Lietišķo zinātņu universitātes studentiem nolasīja lekciju par Latvijas valsts budžeta veidošanas principiem.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.