Dekšāru pamatskolā realizēs Jauniešu iniciatīvu projektu PuMPuRS

Ceturtdiena, 29. augusts, 2019
Mēs dzīvojam iespēju laikā, kurā jauniešiem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām ir iespējai iesaistīties visdažādākajos projektos.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, un šī gada vidū Viļānu pašvaldība izsludināja projektu konkursu.

   Vasaras projektu konkursā Viļānu novadā bija pieteikusies biedrība „RTA absolventu asociācija”, lai īstenotu aktivitātes sadarbībā ar Dekšāru pamatskolu. No septembra tiks uzsākta projekta „Pumpuriņš” – priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Dekšāru pamatskolā.

  Jauniešu iniciatīvu projekta galvenā mērķa grupa – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē caur neformālās izglītības aktivitātēm. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 euro savu aktivitāšu īstenošanai.

 *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja: biedrības „RTA absolventu asociācija” valdes locekle Lolita Kivleniece-Kuzņecova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.