RTA uzsāk darbu projektā

Piektdiena, 15. Novembris
2017. gada septembrī darbu beidza ERASMUS+ K2 projekts “Reading with Ease and Fun,” kura darbu vadīja Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Apzinoties lasīšanas/rakstīšanas problēmu un to risināšanas nozīmīgumu izglītības iestādēs daudzās valstīs (un tai skaitā Latvijā), projekta sadarbības partneri turpināja darbu, lai iegūtu finansējumu iesāktā darba turpinājumam. 2019. gada konkursā finansiālais atbalsts tika saņemts.

      Ar 01.11.2019. RTA uzsāk darbu ERASMUS+ K2 projekts - REF 2: Reading with Ease and Fun – 2 Project (No: 2019-1-BG01-KA201-062249). Projekts ilgs 24 mēnešus, no 01.11.2019. – 31.10.2021.  Daļēji ir mainījušās projekta partnervalstis.

     Šajā projektā sadarbosies Latvija (RTA, vadītāja Dr.  paed., asoc. prof. M. Rozenfelde; koordinatore/tulks E. Kaša, grāmatvede Ē. Backāne), Bulgārija (DABG, Bulgārijas disleksijas asociācijas prezidente D. Boņeva), Rumānija (Scoala Gimnaziala B.Petriceicu Hasdeu, N.Agape), Lietuva (ERUDITO Licejus, Kristina Celiešiūtė), Turcija (KPDoNE, S.Özdemir), Grieķija (DES Primary Private School, S. Labropoulos), Slovēnija (Osnovna Šola J. Mencingerja, U. Repinc), Portugāle (Agrupamento de Escolas de Mangualde, J. M. Sousa).

 RTA docētāji nodrošinās sekojošas projekta aktivitātes:

  1. Profesionālās pilnveides kurss “Lasīšanas/rakstīšanas grūtību un atbalsta veidu noteikšana.” Mācībās piedalīsies 4 pārstāvji no katras partnerorganizācijas /iestādes, tai skaitā no RTA (kopā 32 dalībnieki). Mācību dalībnieki būs pirmsskolas, sākumskolas pedagogi un atbalsta speciālisti (speciālās izglītības skolotāji, skolu psihologi, logopēdi). Šī pasākuma galvenais mērķis: sniegt iespējas labāk izprast iespējamos lasīšanas/ rakstīšanas grūtību iemeslus; spēju identificēt lasīšanas/rakstīšanas grūtības, izmantojot vienkāršus novērtēšanas rīkus; īstenot dažādas stratēģijas, lai atbalstītu skolēnus ar lasīšanas/rakstīšanas grūtībām klasē; uzlabot saziņu un sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personālu un ģimenēm;
  2. Izstrādātā kursu materiāla sagatavošana ievietošanai Skolotāju rokasgrāmatā.

Projektā iesaistītie no RTA  puses – pirmsskolas un sākumskolas logopēdi tiks iesaistīti arī pārējās projekta aktivitātēs: profesionālās pilnveides kursos Portugālē, pieredzes apmaiņas braucienos Grieķijā, Slovēnijā, Lietuvā, realizēs dažādas ar lasīšanu saistītas aktivitātes ar skolēniem savās darba vietās, kopēji ar sadarbības partneriem, izstrādās Skolotāju rokasgrāmatu.

           No 4. līdz 6. novembrim Bulgārijā, Rusē notika pirmā trīs dienu sadarbības partneru pārstāvju tikšanās. No RTA sanāksmē piedalījās projekta vadītāja Dr.  paed., asoc. prof. M. Rozenfelde. Sanāksmes darba kārtībā  bija projekta īstenošanas jautājumi.

  REF 2: Reading with Ease and Fun – 2 Project vadītāja

Dr.  paed., asoc. prof. M. RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu