RTA notika publiskā lekcija „ANO Drošības padome un starptautiskās humanitārās tiesības”

Pirmdiena, 4. novembris, 2019
2.novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ar publisko lekciju „ANO Drošības padome un starptautiskās humanitārās tiesības” viesojās vieslektore, Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, Latvijas Universitātes doktorante Mg.iur. Ieva Miļūna.

Publiskajā lekcijā piedalījās RTA studiju virziena „Tiesību zinātne”  1.kursa maģistranti, kas tika iepazīstināti ar ANO Drošības padomi un tās lomu, kas tai tiek piešķirta.  Jāņem vērā, ka Drošības padome ir viena no galvenajām  Apvienoto Nāciju Organizācijas institūcijām, kuras galvenais mērķis ir starptautiskā miera un drošības uzturēšana.

Ieva Miļūna savā lekcijā iepazīstināja interesentus ar tiesiskuma perspektīvām ANO Drošības padomes darbībā, kā arī stāstīja par starptautisko tiesību saistošo spēku attiecībā uz ANO Drošības padomi, jo tai ir jādarbojas saskaņā ar ANO mērķiem un principiem. Viens no publiskās lekcijas apskatītajiem jautājumiem bija ANO Drošības padomes nolēmumi kā tiesību avoti. Jāņem vērā, ka ANO Drošības padome interpretē un piemēro ANO Statūtus un vispārējās starptautiskās tiesības. Taču jāpiebilst, ka liela uzmanība tika pievērsta starptautisko humanitāro tiesību galvenajiem jēdzieniem, kā arī tika apskatīts Sīrijas gadījums ANO Drošības padomē.

Jāņem vērā, ka, lai maģistranti labāk izprastu teorētiskos jautājumus, vieslektore publiskajā lekcijā minēja daudz piemēru no tiem starptautiskajiem strīdiem, kas attiecās uz izklāstīto materiālu.

Pasniedzēji, studenti un maģistranti Mg.iur. Ievai Miļūnai izsaka pateicību par jauniegūtajām zināšanām.

                     

Svetlana Margeviča,

RTA maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursa studente

 

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.