RTA notika publiskā lekcija tiesībās un tikšanās ar žurnāla „Jurista Vārds" pārstāvjiem

Trešdiena, 30. oktobris
29.oktobrī žurnāla „Jurista Vārds” pārstāvji, turpinot tradīciju, viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), iepazīstinot ar žurnāla aktualitātēm. „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte rosināja klātesošos aktīvi iesaistīties diskusijā un piedalīties rakstveida viedokļu izteikšanā par mūsdienu jurista kompetencēm un lomu sabiedrībā. Pasākuma laikā ar publisko lekciju, kas bija veltīta Administratīvās atbildības likumam, uzstājās Dr.iur., BA „Turība” asoc.prof. Gatis Litvins. Pasākumu apmeklēja kupls klausītāju skaits – gan bakalaura un maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” studenti, gan praktizējošie juristi, gan arī citu jomu un nozaru pārstāvji.

Pēc RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānes Ilutas Arbidānes uzrunas žurnāla „Jurista Vārds” pārstāvji pasniedza dāvanu akadēmijai – Valsts prezidenta Egila Levita grāmatu „Valststgriba”.

Dr.iur. G. Litvins iepazīstināja ar Administratīvās atbildības likumu, tā mērķi, kas ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tajā skaitā sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto sabiedrisko kārtību, pārvaldes kārtību, kā arī nodrošināt efektīvo administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu, ievērojot personas pamattiesības. Jāņem vērā, ka šis normatīvais regulējums stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra un aizvietos spēkā esošu līdz 2020. gadam „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu”. Jaunajā normatīvajā regulējumā tiks mainīta administratīvo sodu sistēma, pamatsodu un papildsodu skaits tiks krietni samazināts, proti, no pamatsodiem paliks tikai brīdinājums un naudas sods, bet papildsodos ietilps tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums. Sodu sistēma paredzēs arī atteikšanos no atkārtotības un kopības. Par vienu pārkāpumu tiks noteikts viens sods, bet par vairākiem pārkāpumiem vairāki sodi. Jāņem vērā, ka Administratīvās atbildības likuma piemērošanā tiesību piemērotājam būs svarīga arī citu normatīvo aktu, kas regulē valsts pārvaldes iestādes darbību, kā arī nosaka attiecīgas jomas regulējumu, pārzināšana. Jaunajā likumā tiks grozīti vairāki procesuālie institūti: lietu izskatīšanas termiņi, prokurora tiesības un pienākumi, amatpersonu kompetence, pierādīšanas jautājumi, procesa dalībnieku tiesības un pienākumi, sodu sistēma u.tml. Attiecībā uz administratīvā soda – naudas sods – aprēķināšanu tiek ieviests jauns termins – soda vienība, kas tiek pielīdzināta 5 euro vērtībai. Minimālā naudas soda apmērs pēc jauna regulējuma ir divas soda vienības. Vieslektors iepazīstināja arī ar likumdevēja pausto ideju, ka lēmumi par administratīvo sodīšanu tiks pieņemti vietā, kur pārkāpums notika, ar mērķi sasniegt Administratīvās atbildības likuma mērķus. Taču arī šajā jautājumā pastāv izņēmumi.

Žurnāla „Jurista Vārds” pārstāvji, uzrunājot klātesošos, pauda prieku par tik kuplu interesentu skaitu, kā arī izteica pārliecību par līdzīgu pasākumu nepieciešamību arī turpmāk. Pasākuma noslēgumā izdevuma galvenā redaktore D. Gailīte un Dr.iur. G. Litvins izlozēja grāmatas, kuras nokļuva pie laimīgajiem klausītājiem (gan studentiem, gan praktizējošajiem juristiem), savukārt no studiju virziena „Tiesību zinātne” Dr.iur. G. Litvinam un žurnāla „Jurista Vārds” pārstāvjiem tika uzdāvināti žurnāla „Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (2019/N.1) eksemplāri, kā arī fakultātes dekāne pasniedza dāvanas no RTA.

RTA bakalaura un maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” studenti un pasniedzēji izsaka pateicību žurnāla „Jurista Vārds” kolektīvam, īpaši galvenajai redaktorei D. Gailītei un Dr.iur. asoc.prof. G. Litvinam par lielisko iespēju piedalīties šajā pasākumā, iepazīties ar žurnāla „Jurista Vārds” aktualitātēm, noskaidrot vairāk par Administratīvās atbildības likumu un ar to saistītajiem jautājumiem.

RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne”

akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne”

  1. kursa studente Santa Tropa

 

Eduarda Medvedeva foto

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu