Projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) aktualitātes

Ceturtdiena, 3. oktobris, 2019
Projekta darbības laikā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada decembrim RTA zinātniskajam personālam ir iespēja saņemt papildu atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanai programmā „Apvārsnis 2020”, kā arī informatīvu un tīklošanās pasākumu apmeklēšanai.

Šī gada septembrī notika zinātniskā personāla seminārs, kurā tika izvērtēts līdz šim paveiktais, kā arī apspriestas iespējas intensificēt kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu, aktualizēta informācija par programmas „Apvārsnis 2020” aktuālajiem konkursiem.

Savukārt 28. septembrī projekta īstenotāji piedalījās Zinātnieku nakts pasākumos, organizējot „Eiropas zinātnes un foto stūrīti”, kur interesentiem bija iespēja iepazīties ar RTA īstenotajiem starptautiskajiem zinātniskajiem projektiem, gūt priekšstatu par programmas „Apvārsnis 2020” darbību, izpildīt interaktīvu testu par Eiropas Savienības nozīmīgākajām zinātnes un inovāciju programmām.

Antra Kļavinska, projekta vadītāja     Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.