Otrās Valsts robežsardzes personāla aptaujas (anketēšanas) norise

Pirmdiena, 30. septembris, 2019
Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda Dr. iur. A.Gaveikas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJO ROBEŽU DROŠĪBA, LATVIJAS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA” projekta ietvaros notika otrā Valsts robežsardzes personāla aptauja, lai  noskaidrotu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, nelegālās imigrācijas kontroles un citās jomās, kā arī noskaidrot Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā.

Valsts robežsardzes personāla aptauju izstrādāja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Mg. iur. I.Adijāne sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas direktoru pulkvedi Mg. iur. M.Petrušinu un pēcdoktorantūras pētnieku Dr. iur. Artūru Gaveiku.

Aptaujā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas studējošie un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošās Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī abu minēto mācību iestāžu absolventi, kā arī Valsts robežsardzes struktūrvienību vadības amatpersonas.

Aptaujā pārsvarā ir piedalījušās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuru dienesta ilgums ir lielāks par desmit gadiem, tātad ir lielāka profesionālā pieredze Valsts robežsardzē, līdz ar to var secināt, ka atbilžu pamatā ir ne tikai apgūtās teorētiskās zināšanas, bet uz ilggadēju praktisko pieredzi robežkontrolē un imigrācijas kontrolē balstītās prasmes un iemaņas.

Ņemot vērā to, ka aptaujas mērķauditorija bija Valsts robežsardzes koledžas studējošie un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošās Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī abu minēto mācību iestāžu absolventi, lielākā daļa no atbildes sniegušajiem respondentiem pieder pie minētajām grupām.

Atzinīgi jāvērtē izrādītā aktivitāte un salīdzinoši lielais to respondentu skaits, kuri šobrīd vēl studē vienā no profesionālajām izglītības programmām, vai nu Valsts robežsardzes koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”, vai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Robežapsardze”. Var secināt, ka izglītības iegūšanas process Valsts robežsardzes amatpersonas rosina aizdomāties par nepieciešamajiem uzlabojumiem, amatpersonas izrāda lielāku iniciatīvu priekšlikumu sniegšanā robežapsardzības sistēmas pilnveides iespējām. Kā cita iegūtā izglītība bija norādītas tādas mācību iestādes kā Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte un Valsts policijas koledža.

27% respondenti bija studējošie pilna laika studijās Valsts robežsardzes koledžā, bet pārējie 11% ir studējošie Valsts robežsardzes koledžas nepilna laika studijās, jo viņu ieņemamais amats ir  jau virsnieka amats vai inspektora amats. Vislielāko aktivitāti ir izrādījuši tieši jaunāko virsnieku amatos dienējošas Valsts robežsardzes amatpersonas, kas pārsvarā ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošie, kas, savukārt, vēlreiz apliecina, ka studijas un mācību process ietekmē Valsts robežsardzes amatpersonu aktīvāku dalību dažādu risinājumu, kas vērsti uz Valsts robežsardzes darbības uzlabošanu, meklēšanā.

 2019.g. augusts

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.Gaveika

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.