Darbu RTA turpina ārvalstu mācībspēki

Otrdiena, 1. oktobris, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/016 „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība””.

Projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt deviņu ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā. Pagājušajā semestrī akadēmiskajā darbā RTA tika iesaistīti trīs viesprofesori no Krievijas, Lietuvas un Vācijas. Šajā semestrī angļu valodas kursus RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentiem pasniedz viesdocente no Lietuvas M.Soc.Sc. Rasa Jodiene.

Šāda veida sadarbība ne tikai ļauj studentiem iepazīt ārvalstu mācībspēku darba metodes, bet arī veicina labās prakses apmaiņu starp RTA un ārvalstu docētājiem un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu starptautiskam darba tirgum.

Projekta koordinatore Margarita Graičonoka

Publicitātes foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.