RTA un Rēzeknes iestāžu speciālisti piedalās starpkultūru izglītības programmā

Pirmdiena, 30. septembris, 2019

Projekts (Nr.PMIF/12/2018/2/01)  tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu

 

Augusta izskaņā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika uzsāktas apmācības integrācijas jomā iesaistītajiem speciālistiem programmā „Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība”.

Apmācības organizē Izglītības attīstības centrs projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Līdzīgas apmācības notiek vairākās vietās citur Latvijā – Jēkabpilī, Jelgavā, Salaspilī, Olainē, Liepājā u.c. Nodarbībās tiekas speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar trešo valstu pilsoņiem (iebraucēji, kas nav no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm vai Šveices Konfederācijas). Programma dalībniekiem piedāvā iepazīties ar globalizācijas procesu izpausmēm, migrācijas tendencēm pasaulē un Latvijā, tiesisko regulējumu darbā ar iebraucējiem, starpkultūru saskarsmes psiholoģiskajiem aspektiem, mediju lomu starpkultūru komunikācijā, profesionālās darbības ētiku darbā ar trešo valstu pilsoņiem u.c. Mācības notiek, dalībniekiem aktīvi līdzdarbojoties lekcijās, diskusijās, situāciju un video analīzē u.c.

Nodarbībās tika aktualizēta dalībnieku personiskā pieredze darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Programmas apguvē piedalījās speciālisti, kam jau ir pieredze darbā ar cilvēkiem, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rēzeknes nodaļas speciālisti, pašvaldības darbinieki, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles speciālisti, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra konsultanti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki un darbinieki, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Latgales Kultūrvēstures muzeja pārstāvji u.c. interesenti.

Dalībnieki dalījās pieredzē darbā ar trešo valstu jauniešiem no Indijas, Pakistānas, Uzbekistānas, Turcijas u.c. valstīm, kas ieradušies studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un iekļaujas Latvijas izglītības un kultūras vidē. Daļai programmas dalībnieku ir profesionāla saskarsme ar darba meklētājiem no Ukrainas, Baltkrievijas u.c. valstīm.

Kursu dalībnieki atzina, ka saskarsmi ar iebraucējiem dažkārt apgrūtina valodas barjera, atšķirīgā izpratne par darba kultūru, laiku u.c. Tāpat bieži vien integrācijas jomas darbiniekiem nākas apgūt dažādas citu kultūru neverbālās komunikācijas nozīmes. Programma sniedz ieskatu, kā mazināt šīs grūtības un kādus principus ievērot saskarsmē ar citu kultūru cilvēkiem, lai komunikācija būtu veiksmīgāka. Dalībnieki gūst arī informāciju par noderīgiem resursiem darbā ar iebraucēju integrēšanu sabiedrības dzīvē. 

Daudzveidīgā dalībnieku pieredze bagātina nodarbības un sniedz vērtīgus ieteikumus kolēģiem, kuri varētu saskarties ar līdzīgām situācijām.

Lūk, kursu dalībnieku viedokļi par apmeklētajām nodarbībām:

Santa: „Šīs nodarbības ļauj satikt citus cilvēkus, kas ikdienā jau strādā ar trešo valstu pilsoņiem, tādējādi mācoties no viņu pieredzes stāstiem, gūstu sev jaunas atklāsmes un idejas darbā ar šiem cilvēkiem. Tāpat liels ieguvums man ir lekcijās iegūtā informācija par migrācijas procesiem Latvijā un Eiropā kopumā.”

Ilze: „Ļauj ieskatīties integrācijas jomā dziļāk un no dažādiem rakursiem, tēmu pētīšana palīdz izprast un attiecīgi risināt situācijas jau ar citu, plašāku redzējumu.”

Guntis: „Nodarbības ir lietderīgas, jo paplašina redzējumu uz pasauli un tajā notiekošo.”

Ineta:  „Iegūtās zināšanas palīdz mums un mūsu sabiedrībai būt atvērtākiem un labāk saprast dažādu kultūru pārstāvjus.”

Vladislavs: „Tā kā nodarbības vada attiecīgo jomu speciālisti un praktiķi, tajās ir ļoti daudz arī  praktisku piemēru, situāciju analīžu u.tml. par integrācijas procesu norisi. Tas palīdz daudz dziļāk un konkrētāk izprast šo procesu, tai skaitā arī dažādus sadzīviskos aspektus.”

Tatjana:  „Interesanti uzzināt par citas kultūras pārstāvju īpatnībām un to, kā viņi jūtas Latvijā.”

Gunta: „Veidojas jauns skatījums starpkultūru komunikācijā tieši caur projekta aktivitātēm un dalībnieku dalīšanos ar iepriekšējām pieredzēm.”

Iveta: „Man šīs nodarbības ir nozīmīgas, lai lauztu personīgos stereotipus, aizspriedumus un pilnveidotu komunikācijas prasmes ar „svešajiem”, ieraudzītu situāciju no viņu skatupunkta.”

Inga: „Man tikšanās ar praktiķiem no „Drošās mājas” ir nenovērtējams resurss bēgļu aktuālās tēmas izzināšanai un precīzāka priekšstata veidošanai par bēgļu situāciju Latvijā, laužot stereotipisko domāšanu. Šīs nodarbības ir lieliska iespēja integrācijas procesus skatīt no dažādiem aspektiem: juridiskā, sociālā, sociālpsiholoģiskā.

Ineta: „Prieks būt un baudīt tik piesātinātas, kvalitatīvas lekcijas un iepazīt ļoti zinošus savas jomas speciālistus. Saturīgi! Uzzinu daudz jaunas informācijas, par kuru pat nenojaustu. Forša sadarbība arī savējiem – rēzekniešiem! 

Programmas turpinājumā tiks plašāk apgūti jautājumi par starpkultūru saskarsmi un integrācijas tiesiskajiem aspektiem.

Veronika Korkla, kursu dalībniece

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.