17. novembrī Rēzeknes Augstskolā apbalvos aktīvākos RA studentus

Piektdiena, 13. Novembris
17. novembrī plkst. 14.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115,124. auditorijā) notiks svinīgais pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai.

Rēzeknes Augstskolas studenti, darbinieki, mācībspēki aicināti būt kopā svētkos!

Programmā: Atzinības rakstu pasniegšana; dokumentālās spēlfilmas „Segvārds Vientulis” (2014. g., režisors Normunds Pucis, 90 min.) noskatīšanās; domu apmaiņa pie kafijas tases.

***

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai Atzinības raksts tiks izsniegts šādiem Rēzeknes Augstskolas studentiem:

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Madarai Krišānei, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Komercpakalpojumu vadītāja specializācija) 4.kursa studentei – par teicamām sekmēm studiju programmas apguvē studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”;

Jekaterinai Čulkovai, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 2.kursa studentei par teicamām sekmēm studiju programmas apguvē studiju virzienā „Ekonomika”;

Ilzei Krēsliņai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 4.kursa studenteipar teicamām sekmēm studiju programmas apguvē studiju virzienā „Tiesību zinātne”;

Martai Rečai, akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Lietišķā vēsture” 2.kursa studentei – par teicamām sekmēm studiju programmas apguvē un RA popularizēšanā studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes”;

Jevgēnijai Goršakovai, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” 5.kursa studentei – par teicamām sekmēm studiju programmas apguvē studiju virzienā „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”;

Dagnijai Kotānei, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Mārketinga sektora vadītāja specializācija) 4.kursa studentei – par aktīvu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pašpārvaldē un piedalīšanos pasākumu organizēšanā;

Agitai PApkovai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 4.kursa studentei – par sadarbības veicināšanu ar ārzemju studentiem un viesdocētājiem un aktīvu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pašpārvaldē;

Valērijam Šilovam, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studentam – par aktīvu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pašpārvaldē, piedalīšanos pasākumu organizēšanā un Rēzeknes Augstskolas tēla popularizēšanu;

Jekaterinai Melihovai, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja specializācija) 4.kursa studentei – par sadarbības veicināšanu ar ārzemju studentiem un aktīvu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pašpārvaldē;

Elīnai Zujānei, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (Mārketinga sektora vadītāja specializācija) 2.kursa studentei – par aktīvu darbu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pašpārvaldē un piedalīšanos pasākumu organizēšanā.

Inženieru fakultāte

Kasparam VANAGAM par iniciatīvu un aktīvu darbu RA Studējošo padomes vadīšanā;

Aleksejam Gribovskim, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa studentam par RA tēla popularizēšanu;

Jānim Bartkevičam, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa studentam par RA tēla popularizēšanu;

Jānim Fedotovam, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa studentam par RA tēla popularizēšanu;

Normundam Bernānam, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4.kursa studentam par RA tēla popularizēšanu;

Vasilijam Steklovam, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 3.kursa studentam par RA tēla popularizēšanu;

Kristīnei Kovaļkovai, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Elektroniskā komercija” 2.kursa studentei par aktīvu piedalīšanos Inženieru fakultātes Studējošo pašpārvaldes darbībā;

Simonai Geršebekai, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” 4.kursa studentei par aktīvu darbu ar ārzemju studentiem;

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Kristiānai Manukinai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 3. kursa studentei par aktīvu un radošu darbību deju kolektīvā „Dziga”;

Andai Sprūžai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Skolotājs” studiju moduļa Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 4. kursa studentei par aktīvu un radošu darbību deju kolektīvā „Dziga”;

Madarai Turkopolei, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studiju moduļa Pamatizglītības skolotājs sākumskolā 2. kursa studentei par aktīvu un radošu darbību deju kolektīvā „Dziga”;

Dacei Dortānei, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ,,Skolotājs” studiju moduļa Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 3.kursa studentei par aktīvu atbalstu Rēzeknes Augstskolas un studiju moduļa „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” popularizēšanā;

Tatjanai Ritenei, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ,,Skolotājs” studiju moduļa Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 2.kursa studentei par aktīvu atbalstu Rēzeknes Augstskolas un studiju moduļa „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” popularizēšanā;

Nataļjai Losānei, profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” 2.kursa studentei par aktīvu dalību zinātniskajās konferencēs;

Santai Miezītei, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 4. kursa studentei par Rēzeknes Augstskolas popularizēšanu, izstrādājot grafisko dizainu reklāmas materiāliem un RA stenda noformējumam izstādei „Skola 2015”;

Intai Klismetei, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” 2.kursa studentei par Rēzeknes Augstskolas popularizēšanu, izstrādājot apģērbu dizaina skiču grafiskos projektus;

Vitai Cakulei, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” 3.kursa studentei par godprātīgu un atbildīgu darbu profesionālajā praksē, izstrādājot apģērbu dizaina pasūtījuma projektus;

Laurai Kalvānei, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studiju moduļa Pamatizglītības skolotājs sākumskolā 3. kursa studentei par godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret studijām un studiju moduļa „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” organizētajiem pasākumiem;

Jekaterinai Vaļiuļinai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” 3.kursa studentei par  labiem sasniegumiem studijās  un aktīvu piedalīšanos  sabiedriskajās aktivitātēs;

Vitālijam Drozdovam, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studiju moduļa Svešvalodas (angļu) skolotājs 3. kursa studentam par aktīvu, iniciatīvas bagātu iesaistīšanos RA pasākumu organizēšanā, atbildības pilnu attieksmi pret studijām;

Dženijai Kramai, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Sociālais pedagogs” 3.kursa studentei par godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret studijām, aktīvu iesaistīšanos RA pasākumu organizēšanā.

                                  RA Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu