Turpinās pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošana

Ceturtdiena, 19. septembris, 2019
Turpinās aptaujas veikšana par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli. Tikšanās un pārrunu rezultātā panākta vienošanās par sadarbību mālu ietekmes uz ādu pētījumos ar RSU docētāju un studenti.

Pētījumā iegūtie rezultāti par ezera mālu resursiem Latgales ezeros un to īpašībām un pielietojuma veidiem tika prezentēti Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu dabaszinību mācību jomas skolotāju sanāksmē un popularizēti interesentiem “Uzņēmēju dienās Latgalē 2019” Daugavpilī. Zinātniskie rezultāti tika prezentēti RTA 12. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "Vide. Tehnoloģija. Resursi."  un Pētījumu un starptautisko simpoziju institūta rīkotajā   2. starptautiskajā akadēmiskajā starpdisciplinārajā konferencē. Zinātniskie rezultāti atspoguļoti 3 zinātniskajās publikācijās. Paneļdiskusijā “Ezera mālu pielietojuma iespēju izvērtēšana kosmētikā, medicīnā vai citā nozarē”, kur dalību ņēma dažādu zinātņu nozaru pārstāvji un komersanti no Latvijas, Bulgārijas un Vācijas notika diskusija par ezera mālu pielietojuma iespējām. Izvērtējot pētījumā iegūtos datus par ezera mālu ķīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskajām īpašībām, mineraloģiskā un granulometriskā satura, diskusijā tika nonākts pie secinājuma, ka piemērotākais mālu izmantošanas veids ir kosmētika un medicīna. 

Foto no R. Tretjakovas personīgā arhīva

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA Pēcdoktorantūras vadošā pētniece  Dr. biol. , Mg. chem. Rasma Tretjakova

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.