Latgales vidusskolēni pilnveidoja zināšanas medijpratībā

Svētdiena, 8. septembris, 2019
No 21. līdz 22. augustam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika medijpratības vasaras nometne „Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”. Tajā piedalījās 11. un 12. klašu skolēni un skolotāji no astoņām Latgales vidusskolām: Aglonas vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Kārsavas vidusskolas, Zilupes vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Nometnē skolēni un skolotāji apguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas medijpratības veicināšanai, lai pēc tam spētu noorganizēt izglītojošu pasākumu savā skolā. Nometne tika atklāta ar Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas ekspertes Klintas Ločmeles uzrunu, kurā tika akcentēta medijpratības nozīme mūsdienās.

21.augustā nodarbības vadīja Vidzemes Augstskolas docente Agnese Dāvidsone. Viņa sniedza izpratni par medijpratības būtību un tās praktisko nozīmi ikdienas informācijas patēriņā. Otrā docentes nodarbība tika veltīta ieteikumiem un praktiskiem uzdevumiem medijpratības pilnveidošanai. Lai nostiprinātu zināšanas, K. Ločmele  novadīja nodarbību, demonstrējot daudzveidīgos viltus ziņu piemērus, par kuriem skolēni, kā vēlāk secināja, nebija aizdomājušies. Savukārt Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja Renāte Lazdiņa dalījās pieredzē par mediju satura veidošanu, žurnālista lomu kvalitatīvas un objektīvas informācijas veidošanā un nodošanā sabiedrībā, kā arī par piemēriem, kad žurnāliste ir saskārusies ar dezinformāciju.

Pirmo dienu noslēdza kultūras un izklaidējošs pasākums – tikšanās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentu Ingaru Gusānu, kurš stāstīja par savu pieredzi masu mediju paradumos, dalīšanos ar informāciju, kā arī viņa kā mūziķa sadarbību ar žurnālistiem, atspoguļojot viņa muzikālo darbību. Līdztekus sarunām par masu medijiem, docenta darbu un mūziku, docents I. Gusāns sniedza nelielu akustisko koncertu, atskaņojot dziesmas latgaliešu valodā.

Otrā nometnes diena bija praktiskās darbošanās diena. Rīta pusē Latgales vēstniecības „GORS” Mārketinga nodaļas vadītāja Edīte Husare dalījās savā pieredzē no mediju lietotāja un satura radītāja aspekta, jo „GORS” var lepoties ar apjomīgu sekotāju skaitu sociālajā medijā Facebook – tie ir gandrīz 10 000. Arī skolēniem bija jāiejūtas mediju satura veidotāju lomās un pašiem jāizveido informācija dažādiem komunikācijas kanāliem par pasākumu, kas notiks Latgales vēstniecībā „GORS”.

Savukārt Latvijas Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja Liene Valdmane vēstīja par situāciju medijpratībā jauniešu vidū Latvijā, dažādiem piemēriem un sociālajiem eksperimentiem, kas Latvijā ir veikti, lai pārbaudītu, vai skolēni spēj kritiski izvērtēt informāciju. Noslēgumā skolēni piedalījās simulācijas spēlēs un izstrādāja rīcības plānu medijpratībā izglītojošu aktivitāšu īstenošanai savās skolās.

Nometne noslēdzās ar mājasdarbu, proti, uzdevumu organizēt medijpratības aktivitāti skolasbiedriem, lai arī citus informētu par kritisku informācijas patērēšanu, masu mediju ietekmi un lomu tehnoloģiju laikmetā. Tādējādi skolotājiem un skolēniem mēneša laikā (septembrī) ir jāorganizē viena aktivitāte vai pasākums ne mazāk kā 30 cilvēku auditorijai, vienojoties, ka šajā aktivitātē tiek iesaistīti arī vecāki un citi pieaugušie.

Par nometnes lietderību un efektu, kā arī paveikto darbu sadarbībā ar Kultūras ministriju liecina dalībnieku atsauksmes, piemēram: „Mani ļoti aizrāva šis pasākums, jo iemācījos un uzzināju daudz jaunu lietu, kam kādreiz nepievērsu uzmanību; ļoti forši, noderīgi!” Šādi komentāri rada pārliecību, ka skolēniem ir nepieciešami šādi pasākumi medijpratības pilnveidošanai.

Kopumā var secināt, ka zināšanas par medijpratību ir jāturpina pilnveidot, organizējot dažādu formātu izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām, jo, kā redzams, ieinteresēti bija gan skolotāji, gan arī skolēni.

RTA docente Sandra Murinska

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.