Iespēja pieteikties LVM Meža stipendijai

Otrdiena, 10. septembris, 2019

Lai rosinātu jauno speciālistu izpratni par meža apsaimniekošanas ciklu, sniegtu iespēju ne tikai pilnveidot savas zināšanas un ielūkoties interesējošajā nākotnes profesijā, bet arī radītu tīkamu vidi radošām idejām un to realizācijai, arī šogad AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina LVM stipendiju konkursu šādās jomās: 

 • meža ekoloģija,
 • meža apsaimniekošana:
  • meža apsaimniekošanas plānošana, 
  •  mežizstrādes vadība, darbu optimizācija,
  • meža atjaunošana, kopšana un aizsardzība,
 • meža biomasas izmantošana inovatīvu produktu ražošanā,
 • zemes dzīļu resursu izmantošana inovatīvu produktu ražošanā,
 • vides izglītība.

LVM stipendijām var pieteikties dažādu augstskolu studenti, kuri jau apgūst, vai kuriem ir interese par kādu no LVM stipendijas jomām.

LVM Meža stipendiju programma, tā ir iespēja paaugstināt studējošo motivāciju savu prasmju un iemaņu attīstīšanai. LVM stipendija sniedz ne vien finansiālu atbalstu, bet piedāvā iespēju iepazīt meža nozari kopumā, gūt ieskatu nākotnes profesijā, sadarboties ar jomas profesionāļiem, radīt un realizēt jaunas idejas.

Šogad studentiem ir iespēja sevi pieteikt konkursam, uzrakstot īsu eseju par tēmu “Es un mežsaimniecība nākotnē”  vai “Es un inovatīvu produktu izstrāde”. Stipendiju programmas noslēgumā stipendiātiem būs jāsagatavo video, prezentācija vai inovatīva produkta prototips, kas vēstītu par  gūto izpratni un zināšanām, kas iegūtas stipendiju programmas laikā. Labākais darbs iegūs LVM Stipendiāta balvu un saņems vienreizēju stipendiju 300 eiro apmērā.

Vairāk informācijas: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/stipendijas/lvm-meza-stipendijaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.