Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA ir iespējams piedalīties lekcijās kā Klausītājam

Pirmdiena, 9. Septembris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) noteiktā kārtībā var reģistrēties studiju kursa vai studiju moduļa apguvei, ja ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, kas atbilst uzņemšanas noteikumiem attiecīgajā studiju programmā.

Studiju kursu apguve Klausītājiem ir maksas pakalpojumus!

Pieteikšanās kārtība:

  1. Pieteikšanās par Klausītāju uz vienu vai vairākiem studiju kursiem vai studiju moduļiem notiek fakultāšu dekanātos rudens semestrī no 1. septembra līdz 10. septembrim un pavasara semestrī no 1. februāra līdz 10. februārim.
  2. Piesakoties uz studiju kursiem vai studiju moduļiem, fakultātes dekanātā:

2.1. Jāaizpilda iesnieguma veidlapa uz vietas.

2.2. Jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu un pases kopijas, uzrādot oriģinālus.

2.3. Jāiesniedz 1 fotokartiņa (3x4).


Pēc studiju kursa vai studiju moduļa apguves tiek izsniegta apliecība!

Plašāka informācija: RTA Studiju daļa, tālr. 26462152, e-pasts: Alvine.Kazinika@rta.lv

NolikumsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv