Zinību diena RTA – sākums veiksmīgam studiju gadam

Pirmdiena, 2. septembris, 2019
2. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) noritēja Zinību dienas pasākums. Rudenīgi silta saule pildīja RTA laukumu, kurā pulcējās studenti, mācībspēki, darbinieki un viesi.

RTA rektore, profesore Iveta Mietule sveica klātesošos un akcentēja, ka šogad studijas uzsāk daudzi jaunieši, kuri dzimuši pēc 2000. gada: cita paaudze, ar citādu domāšanu un dzīves uztveri. Kā ik gadu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas saimi ar savu klātbūtni pagodināja v.e. Rēzeknes-Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis. Bīskaps novēlēja studējošajiem ticību, spēku un pacietību, lai iesāktās studijas netiktu pamestas. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra sveica gan studentus, gan mācībspēkus, uzsverot, ka akadēmija sekmīgi sadarbojas ar vispārizglītojošajām skolām.

Vislabākie vārdi un siltākie sveicieni izskanēja no fakultāšu dekāniem. Asoc.prof. Iluta Arbidāne vēlēja pozitīvi attieksmi Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentiem, Ērika Teirumnieka sveica Inženieru fakultātē studējošos, savukārt profesors Jānis Dzerviniks mudināja izbaudīt rudenīgo laiku un pilnvērtīgi izmantot studiju periodu.

Pasākumu ar skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem bagātināja RTA absolvente Laura Kudravska. Kopīgas fotogrāfijas pie akadēmijas ēkas un N. Rancāna pieminekļa paliks ka liecība vēsturei, bet studentu uzņēmība, mācībspēku sniegtais zināšanu klāsts ar katru šī studiju gada dienu tuvinās jauniešus vienam mērķim – augstākās izglītības diploma ieguvei.

Lai skaists, veiksmīgs, daudzveidīgiem notikumiem piepildīts šis studiju gads Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.