Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apmeklē Pleskavas Valsts universitātes pārstāvji

Otrdiena, 20. augusts, 2019
20.augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) apmeklēja Pleskavas Valsts universitātes (PVU) pārstāvju delegācija.

Tikšanās laikā ar rektori, profesori Ivetu Mietuli, studiju un zinātņu prorektori asoc.prof. Angeliku Juško-Štekeli, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni asoc.prof. Ilutu Arbidāni un profesoru, Dr.sc.ing. Andri Martinovu viesi tika iepazīstināti ar RTA galvenajiem darbības virzieniem, tika pārrunāta līdzšinējā sadarbība un iezīmēti turpmākie virzieni savstarpējā izglītības un pētniecības darbā, kā arī kopīgu zinātnisko rakstu publicēšanas jautājumi. Vizītes laikā tika akcentēta arī starpdisciplināru pētījumu nozīme un aktualitāte.

RTA rektore pateicās Pleskavas viesiem par laipno RTA delegācijas uzņemšanu Pleskavas Valsts universitātē šī gada maijā un norādīja, ka saikne starp RTA un Pleskavas Valsts universitāti pastāv jau vairākus gadus – studenti un mācībspēki dodas pieredzes apmaiņas braucienos, piedalās konferencēs, konkursos un gūst neatsveramu pieredzi. I.Mietule pauda gandarījumu par PVU gatavību paplašināt pastāvošo sadarbību, attīstot jaunus studiju moduļus un dodot pienesumu zinātnē.

PVU pārstāvji akcentēja, ka Pleskava šodien attīstās kā pilsēta, kas piesaistītu jaunatni, un tāpēc PVU mērķtiecīgi strādā pie sadarbības ar citām augstākās izglītības iestādēm gan Krievijā, gan ārpus tās, izstrādājot jaunas studiju programmas un piedaloties dažādos projektos. Viesi pateicās RTA par gatavību sadarboties, vienlaicīgi norādot, ka abām institūcijām jāizstrādā rūpīgi plānoti studiju moduļi, kas ļautu racionāli izmantot resursus un iegūt maksimālu rezultātu. PVU pauda arī gatavību piedāvāt RTA studentiem, pētniekiem un akadēmiskajam personālam iespēju strādāt universitātes laboratorijās.

PVU pārstāvji izmantoja iespēju apmeklēt arī RTA Inženieru fakultāti un saistošā profesora A.Martinova stāstījumā iepazīties ar RTA laboratorijām, kā arī akadēmiskā personāla darba vidi. Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī RTA bibliotēka, kur viesiem tika sniegta informācija par akadēmijā pieejamajām datu bāzēm un studentu iespējām tās izmantot studiju programmas apguves procesā.

 

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.