RTA top moderna studentu viesnīca

Pirmdiena, 1. jūlijs, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” realizēšanu (projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/037).

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību tika noteikts sadarbības partneris, kurš veiks minētos darbus – personu apvienība “PTS&ARMS&CAMPAIGN”. Būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 115 K-2, Rēzeknē tika atsākti šī gada 8.martā. Līdz šim ir veikti demontāžas darbi, izbūvēta jauna siltumtrase, jauni ārējie elektrotīkli, kā arī nosiltināts cokols un nomainīti logi. Noslēgumam tuvojas starpsienu mūrēšana un grīdu betonēšana, tāpēc ieejot ēkā jau var skaidri redzēt jaunās viesnīcas plānojumu. Šobrīd vienlaicīgi notiek dažādu inženiertehnisko sistēmu būvniecība, fasādes sagatavošanas darbi siltināšanai, teritorijas labiekārtošanas darbi. Visus būvdarbu plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 6.martam.  Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā studenti varēs dzīvot, mācīties un sportot modernā studentu viesnīcā. Trīs stāvos būs izvietotas dzīvojamās telpas, bet cokolstāvā divas sporta telpas, atpūtas telpas un tehniskās telpas.

Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 558 775,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 474 958,75 euro.
Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.
Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā. 

 

Andris Skerdeļs, 

RTA izpilddirektorsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.