Autorizēties   |   Reģistrēties

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apmeklē Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina

Piektdiena, 2. Augusts
2. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) apmeklēja Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina.

Tikšanās laikā ar rektori, profesori Ivetu Mietuli, studiju un zinātņu prorektori asoc.prof. Angeliku Juško-Štekeli, rektora vietnieku sadarbības un attīstības jautājumos asoc.prof. Gunāru Strodu, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni asoc.prof. Ilutu Arbidāni tika pārrunāti līdzšinējās sadarbības aspekti.

RTA rektore norādīja, ka starp akadēmiju un dažādām augstākās izglītības iestādēm Polijā, notiek regulāra un cieša sadarbība – studenti un mācībspēki, izmantojot Erasmus+ programmas iespējas dodas pieredzes apmaiņas braucienos, notiek Biznesa foruma apmeklēšana Polijā, kā arī zinātnieku dalība vienas vai otras valsts rīkotajās zinātniskajās konferencēs. Frontex aģentūra, kura atrodas Varšavā, RTA īsteno Eiropas kopīgā maģistra studiju programmu „Stratēģiskā robežu pārvaldība”

A. Juško-Štekele klāstīja par Rēzeknē jūnijā notikušo starptautisko zinātnisko konferenci „Inflantieši: latviešu un poļu literatūras, valodas un kultūras sakari 19. un 20. gadsimtā”, kuru RTA organizēja sadarbībā ar Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūtu, Belostokas Universitātes filoloģijas pētījumu katedru un Podlasijas bibliotēku. Tāpat tika aktualizēti pētījumi par latgaliešu folkloras vācēju Stefāniju Uļanovsku. Poļu izcelsmes pētniecei un folkloras vācējai Viļānos drīzumā tiks atklāta arī piemiņas plāksne.

Vēstniece Monika Mihališina norādīja, ka saikne starp Latviju un Poliju ir vēsturiska, un pauda gandarījumu par iespēju iepazīt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

L. Kivlenieces-Kuzņecovas fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu