Autorizēties   |   Reģistrēties

No Valmieras uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Otrdiena, 30. Jūlijs
Sintija Hercoga pirms pieciem gadiem izvēlējās iegūt augstāko izglītību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), ņemot vērā savas mammas pozitīvo pieredzi. Pabeidzot Valmieras Profesionālo vidusskolu, Sintija saprata, ka vēlas pilnveidoties grāmatveža profesijā vairāk, tādēļ izvēlējās RTA studiju programmas „Ekonomika” studiju moduli „Finanšu un grāmatvedības vadība”.

Sintija stāsta: „Mamma pirms 13 gadiem pabeidza Rēzeknes Augstskolu, bija labas atsauksmes par šo skolu. Arī man ļoti patika neklātienes studijām noteiktais grafiks. Skolā bija jābūt ik pēc pusotra mēneša uz 5 dienām. Sapratu, ka šāds grafiks ir man ideāli piemērots, jo nevēlējos mācīties nepilna laika studijās, kur gandrīz katra piektdiena un sestdiena būtu jāpavada augstskolā. Neviena cita augstskola šādu studiju plānu nepiedāvāja. Sapratu, ka ar šādu mācību grafiku, man būtu vieglāk saplānot un izdarīt visus darāmos darbus un atrast laiku arī atpūtai. Liels pluss bija arī noteiktajai studiju maksai, tā bija viszemākā salīdzinot ar citām augstskolām.”

Ikdienā Sintija strādā grāmatvedības uzņēmumā Valmierā, kā norāda jauniete: „Augstskolā mācīties un apgūt profesiju, kurā es strādāju, tas man bija liels ieguvums, jo skolā, studējot teorētiskās lietas, uzreiz varēju tās pielietot praktiski savā darba vidē, tas man ļāva augstskolā teoriju apgūt ar izpratni. Studējot un strādājot reizē, atbilstoši profesijai ir iespējams ātrāk kļūt par labu, pieredzējušu profesionāli pēc augstskolas pabeigšanas.”

Sintija skaidri zina, ka arī nākotnē turpinās strādāt par grāmatvedi un pilnveidos savas zināšanas grāmatvedības jomā.

Savukārt par pasniedzēju attieksmi un mācību procesa organizēšanu Sintija nosaka tā: „Pasniedzēji ir atsaucīgi, saprotoši, izpalīdzīgi. Patika, ka lekcijās nebija pārāk daudz jāveic pieraksti kladēs, bet pasniedzēji lekcijas vadīja izmantojot prezentācijas, kuras pēc tam mums studentiem bija pieejamas e-kursos, lai veiksmīgi varētu apgūt studiju kursus. Šādi arī varēja iepazīties ar lekciju materiāliem tie studenti, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties lekcijās.”

Studiju procesā, protams, arī Sintiju pārņēma dažāda emociju gamma, satraukums pirms pārbaudījumiem, prieks par veiksmīgi pabeigtu studiju kursiem un iegūtām jaunām zināšanām. „Visvairāk atmiņā palicis brīdis, cik grūti man gāja ar pirmo studiju darba rakstīšanu 3. kursā pie pasniedzējas Anitas Puzules.  Esmu pasniedzējai ļoti pateicīga, ka viņa bija prasīga un iemācīja man rakstīt šāda veida darbus, jo pārējos studiju darbus un diplomdarbu uzrakstīt bija daudz vieglāk. Noteikti nekad neaizmirsīšu diplomdarba aizstāvēšanu un izlaiduma dienu, jo svinīgais pasākums bija ļoti jauks, varēja izbaudīt un gūt gandarījumu, ka esmu pabeigusi RTA,” savā stāstā dalās Sintija.

Sintija iesaka studēt RTA, norādot uz vairākām priekšrocībām: viena no zemākajām studiju maksām, salīdzinoši ar citām augstskolām; ir skaisti izremontētas skolas telpas un pieejamas mūsdienīgas tehnoloģijas; atsaucīgi, saprotoši pasniedzēji; var apgūt dažāda veida profesijas; iespējams sevi pilnveidot kā personību.

Nāc un pārliecinies par to arī pats! Uzņemšanas noteikumus, studiju programmu sarakstu meklē www.rta.lv .  

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu