Studiju laikā gūst pieredzi gan Latvijā, gan arī Lietuvā

Svētdiena, 7. jūlijs, 2019
Marina Mihaļkeviča ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” pirmā izlaiduma absolvente. Jau astoņus gadus viņa strādā Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Marina kā savu diplomdarba tēmu izraudzījās „Sociālā atbalsta organizēšana alkohola atkarīgajiem pēcrehabilitācijas periodā”. Pievērsties šādai tēmai viņu pamudināja divi būtiski faktori: katru gadu arvien vairāk un vairāk jauni dienesta klienti ir ar alkohola atkarības saslimšanu; Marina vēlas iegūt zināšanas par atbalsta iespējām, veidiem, lai nākotnē strādātu tieši ar šo mērķgrupu.

„Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas piedāvājums uzsākt sociālā darba virzienu ar alkohola atkarīgajiem bija ļoti interesants, jo mans mērķis un liela vēlme ir panākt klienta atteikšanos no alkohola lietošanas. Tas ir ļoti grūts un ilgstošs darbs, jo iznākumi var būt dažādi,” Marina stāsta par viņai sniegto iespēju vadīt šo sociālā darba virzienu. Arī turpmāk viņa papildinās studiju laikā gūtās zināšanas, lai nākotnē sāktu vadīt atbalsta grupas alkohola atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem.

Stāstot par RTA studiju vidi un pieejamo atbalstu no akadēmiskā personāla, Marina saka: „Studentiem vide akadēmijā ir labvēlīga, ir iespēja strādāt ar modernām tehnoloģijām, pasniedzēji izmanto daudzveidīgas darba metodes, lai dažādotu studiju procesu. Patīkami, ka visu gadu garumā tikām virzīti uz dažādām konferencēm, semināriem, kur uzstājāmies paši vai bijām kā klausītāji.”

Topošajiem studentiem Marina ieteiktu studēt RTA bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”, jo, pateicoties tam, ka šī studiju programma ir kopīga ar Šauļu Universitāti, tiek piedāvāta lieliska pieredzes iegūšana arī Lietuvā. Tas savukārt paplašina studentu redzesloku, sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kuras vēlāk izmantot savā darbā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no M. Mihaļkevičas personīgā arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.