Autorizēties   |   Reģistrēties

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiek pieteikšanās kursiem „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”

Piektdiena, 5. Jūlijs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā jūlijā notiek pieteikšanās Mūžizglītības centrā kursiem „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”.

Programmas mērķauditorija: pedagogi ar sākumizglītības skolotāja kvalifikāciju vai pedagogi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pedagoģijā, lai iegūtu tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē.

Programmas mērķis:

Nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi pamatojoties uz pedagoģisko, psiholoģisko un humānistiskās mijiedarbības didaktisko modeli.

Programmas uzdevumi:

  • Sniegt izpratni par bērnu attīstību un tās iespējamiem traucējuma veidiem pirmsskolas vecumā.
  • Iepazīstināt ar pedagoģiskā procesa organizēšanas pamatprincipiem pirmsskolas iestādēs un izglītojamo grupās.
  • Attīstīt pedagoģiskās prasmes vadīt un organizēt pedagoģisko procesu pirmsskolā, ievērojot mācību jomu apguves pamatprincipus, izmantojot dažādas darba formas.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 72 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne) no 23. augusta.

Tālr.:  29336118

E-pasts: muzizglitiba@rta.lv

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu