Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkurss RTA studentiem

Ceturtdiena, 4. jūlijs, 2019
Līdz 2019. gada 1. septembrim norisinās dokumentu iesniegšana Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam šādās 2019./2020. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

1. Inženierzinātne –2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti

2. Lauksaimniecība, ar specializāciju agronomijā – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;

 Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2019. gada 1. septembrim jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

 Ikmēneša stipendijai konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  – 250.00 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāvēs arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Atšķirībā no ikmēneša stipendijas, šai stipendijai pieteikties var arī topošais speciālists no citiem novadiem un izglītības iestādēm.

 Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm. 

 Informācijai:

Jāzeps Krukovskis

Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants

tālr. 65422284,

mob. 26121362

e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.