RTA – mūsdienīga augstākās izglītības iestāde ar plašām studiju iespējām un izaicinājumiem

Otrdiena, 25. jūnijs, 2019
Olga Vindača 2004. gadā absolvēja Rēzeknes Augstskolu (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)) un ieguva 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kā angļu valodas skolotājs (strādājot AS „Rebir”, angļu valodas zināšanas viņai noder ikdienas darbā), savukārt šogad O. Vindača absolvēja akadēmiskā maģistra studiju programmu „Pedagoģija”.

O.Vindačas maģistra darbs „Digitālā kompetence mācīšanās konceptuālo aspektu kontekstā augstākās izglītības iestādēs” tika izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta „Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā (DTDLL)” ietvaros. Jāuzsver, ka maģistra pārbaudījumu komisija O. Vindačas darbu virzīja uz RTA intelektuālā īpašuma komisiju kā darbu ar augstu intelektuālo potenciālu.

„Tā kā 21. gadsimts ir nosaukts par jauno digitālo laikmetu, digitalizācija ietekmē cilvēku dzīvi, saskarsmi, studijas un darbu, tāpēc ikvienam svarīgi attīstīt un pilnveidot savas digitālās prasmes un kompetenci visas dzīves garumā. Nepieciešamība integrēt jaunākās informācijas tehnoloģijas augstākās izglītības iestāžu studiju procesā noteica tēmas izvēli un aktualitāti,” par maģistra darba tēmas izvēli saka Olga.

„Viens no veiksmes faktoriem tehnoloģiju ieviešanai un integrēšanai ir pašu cilvēku attieksme pret informācijas tehnoloģijām. Pētījuma ietvaros tika adaptēta skala, lai noteiktu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentu un docētāju attieksmi pret IT, jo pozitīva attieksme ir cilvēku gatavības rādītājs un pirmais solis veiksmīgai digitālās kompetences pilnveidei. Turpinot izpēti par digitālās kompetences pašvērtējumu, pētījuma ietvaros tika piedāvāta digitālās kompetences pašvērtēšanas anketa, kas ļauj konstatēt priekšrocības un trūkumus, kā arī precizēt ierobežojumus un pilnveidošanas nepieciešamību,” stāsta Olga, atzīstot, ka viņa plāno turpināt savu pētījumu, mācoties doktorantūrā.

Olga neslēpj, ka, dzīvojot un strādājot Rēzeknē, turpināt mācības RTA ir laba iespēja. Savukārt raksturojot studiju vidi un pieejamo atbalstu no akadēmiskā personāla, Olga teic: „RTA ir profesionāli un pieredzējuši pasniedzēji, atsevišķi gribu pateikties sava maģistra darba vadītājai Veltai Ļubkinas kundzei par iedvesmu, motivāciju, izpalīdzību un atbalstu. Viņa ar savu piemēru liek studentiem sasniegt augstāko mērķi.”

Runājot par akadēmiju un tās piedāvājumu studentiem, Olga atzīst, ka RTA ir „mūsdienīga augstākās izglītības iestāde ar plašām studiju iespējām un izaicinājumiem”.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no O. Vindačas personīgā arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.