Mācies latviešu valodu pats un iemāci to arī citiem!

Otrdiena, 25. jūnijs, 2019
Jūnija sākumā Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centra lektore Inga Laizāne Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē aizstāvēja promocijas darbu „Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās” filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē. Promocijas darba, kurā pētīta latviešu valoda kā svešvaloda, viena no recenzentēm bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesore Dr. philol. Sanita Lazdiņa.

Ingas Laizānes pētījums šobrīd ir ļoti aktuāls, jo latviešu valoda kā svešvaloda no vienas puses tiek apgūta tepat Latvijā, uz studijām ilgākā vai īsākā laika posmā ierodoties dažādu valstu un kontinentu studentiem, mācībspēkiem, strādāt un dzīvot ierodoties cilvēkiem arī citu personisku iemeslu dēļ. Tāpat Latvijā atgriežas arī ģimenes ar bērniem, kuri bieži jau ir dzimuši un skolās gājuši citā zemē, tāpēc viņiem sākotnēji latviešu valoda nav tādā līmenī kā pārējiem bērniem Latvijā. No otras puses latviešu valoda tiek mācīta arī ārpus Latvijas – diasporā, kur vēl dzīvo daudzi no Latvijas izbraukušie cilvēki dažādās paaudzēs, izsakot vēlmi saglabāt un attīstīt latviešu valodu.

S. Lazdiņa RTA ir izveidojusi latviešu valodas skolotāja moduli, kurā nozīmīga vieta atvēlēta ne tikai latviešu valodas kā dzimtās valodas, bet arī kā svešvalodas metodikas jautājumiem. Kā stāsta profesore, tad mūsdienās ir ļoti svarīgi, lai bērni skolā vispirms justos labi, mierīgi un ar prieku vēlētos mācīties. Viņu dzimtā valoda, sākotnēji ne tik labās latviešu valodas zināšanas nevarētu būt šķērslis, lai sākumskolas bērni justos nedroši, sliktāk nekā tie bērni, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda. Tāpēc latviešu valodas skolotājam jābūt zināšanām un prasmēm, kā strādāt klasē vai individuāli ar bērniem, kuriem ir dažādas dzimtās valodas. Dažbrīd palīdz arī vienkārši skolotāja pozitīvā attieksme, kas var būt balstīta kā skolotāja individualitātē un raksturā, tā arī zināšanās par daudzveidīgiem ceļiem latviešu valodas mācīšanā.

Studējot profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, studiju modulis „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs”, Tu ne tikai iemācīsies atšķirības, kā mācīt latviešu valodu bērniem, kuriem tā ir dzimtā valoda, un bērniem, kuriem ir citas dzimtās valodas. Studiju laikā Tu: iepazīsi daudzveidīgo valodu pasauli un to, kā valodas ne tikai iemācīties, bet arī mācīt citiem; nostiprināsi un paplašināsi gan latviešu valodas, gan arī svešvalodu zināšanas; dziļāk apgūsi gan latviešu valodu un literatūru, gan arī latgaliešu valodu un kultūru; gūsi zināšanas par jaunākajām informācijas tehnoloģijām, kas saistītas ar valodu un kultūru apguvi; iepazīsi cilvēka (īpaši – bērnu un jauniešu) psiholoģiju u.c.

Vairāk informācijas par profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Skolotājs”, studiju modulis „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs” – RTA mājaslapā www.rta.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa un publicitātes foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.