Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” absolventu izlaidums

Piektdiena, 21. jūnijs, 2019
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex aģentūra), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Valsts robežsardze 2019.gada 27.jūnijā no plkst. 12:30 rīko Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” „European Joint Masters in Strategic Border Management” absolventu izlaidumu Latvijā, Rīgā (Melngalvju namā).

Izlaidumā plānots pasniegt maģistra diplomus 24 Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem (Beļģija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Spānija), tajā skaitā, 2 Valsts robežsardzes amatpersonām (Latvija).

Plānots, ka izlaiduma ceremoniju apmeklēs Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre, Iekšlietu ministrs, IEM valsts sekretārs, IZM valsts sekretāre, Frontex aģentūras izpilddirektora vietnieks, Frontex aģentūras Valdes pārstāvji, Valsts robežsardzes priekšnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektore, kā arī citu uzaicināti viesi no Latvijas un citam Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 Pirms izlaiduma ceremonijas š.g. 27.jūnijā no plkst.11:45 līdz 12:15 ir plānots rīkot preses konferenci, kurā plāno piedalīties Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre, Iekšlietu ministrs (iespējams), IEM valsts sekretārs (iespējams), IZM valsts sekretāre, Frontex aģentūras izpilddirektora vietnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektore. Dalībai preses konferencē laipni aicināti Latvijas masu mēdiju pārstāvji. Preses konferences darba valoda angļu (ārzemju dalībniekiem) un latviešu (Latvijas pārstāvjiem).

 Uzziņa par studiju programmu

Izvērtējot nepieciešamību nodrošināt vienotu pieeju ES integrētajai robežu pārvaldībai Frontex aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm 2011.gadā uzsāka projektu maģistra grāda studiju programmas izstrādei. Projekta mērķis bija izstrādāt un īstenot maģistra grāda studiju programmu robežu pārvaldības jomā.

Maģistra grāda studiju programmas mērķis ir sniegt augstākā līmeņa robežsargiem vienotu Eiropeisko izpratni par robežkontroles un sadarbības jautājumiem, kā arī attīstīt Eiropas robežsargu kultūru.

Projekta realizācijai tika izveidots Eiropas Universitāšu konsorcijs, kurā ietilpst:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija) un Valsts robežsardze kā papildus iestāde;
 • Nīderlandes Aizsardzības akadēmija un Nīderlandes Karaliska Gvarde (The Royal Netherlands Marechaussee) kā papildus iestāde;
 • Salamankas Universitāte (Spānija), Nacionāla policija un Civilā Gvarde kā papildus iestādes;
 • Tālmācības Valsts universitāte (Spānija);
 • Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva).

2014.gada 26.martā Frontex aģentūras Valdes sēdes laikā tika apstiprināta maģistra grāda studiju programma, tās politika un procedūras, kuras paredz pasniedzēju, studentu, nosūtītājorganizāciju lomu, atbildību, pienākumus un tiesības, finansēšanas kārtību, kvalitātes nodrošināšanas kārtību, uzņemšanas kārtību, kā arī sūdzību iesniegšanas un pārsūdzības kārtību.

2014.gada 22.maijā Eiropas robežsargu dienas laikā tika apstiprināta maģistra grāda studiju programmas valde, kā arī parakstīta Konsorcija vienošanās par Eiropas kopīgās maģistra studiju programmu „Stratēģiskā robežu pārvaldība” „European Joint Masters in Strategic Border Management” (turpmāk – maģistra studiju programma).

Maģistra studiju programma ir unikāla pēc savas būtības, jo:

 • tā ir pirmā studiju programma pēc iesaistīto dalībvalstu skaita Eiropā, kur gala produkts ir nenoliedzami augstākajā līmenī, izmantojot daudzu ekspertu un partnerinstitūciju materiāltehnisko bāzi, zināšanas un pieredzi.
 • tiek izveidots pirmais Eiropas Universitāšu konsorcijs, kurā visi partneri ir līdzvērtīgi konsorcija dalībnieki, dalot atbildību, īstenojot programmu un nodrošinot tās kvalitāti.
 • tā ir pirmā studiju programma, kura tika kopīgi akreditēta, izstrādājot vienotu kopīgu akreditācijas metodoloģiju.
 • šajā studiju programmā studentiem ir piedāvātas pilnīgi apmaksātas vietas.
 • studiju programmas izstrādi atbalstīja Iekšlietu ministrija un Latvijas Saeima pieņēma likumu „Par kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība”” īstenošanu, atzīstot to par prioritāru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas drošībai nepieciešamu speciālistu sagatavošanai.

Latvijas dalība maģistra studiju programmas realizācijā nodrošina Latvijas augstākās izglītības sistēmas iestāžu plašāku atpazīstamību Eiropas Savienībā, veicinās to autoritāti ES robežas drošības augstāko speciālistu izglītības jautājumos, kā arī pilnveido un attīsta mācību spēkus. Papildus tam pastāv iespējas pilnveidot iesaistīto mācību iestāžu materiāltehnisko bāzi, izmantojot pieejamo Eiropas Savienības finansējumu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedalās maģistra studiju programmas īstenošanā Latvijā, lai sekmētu Eiropas Savienībā vienotu personas profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošanu stratēģiskajā robežu pārvaldībā, kas stiprina Eiropas Savienības robežu drošību. Maģistra studiju programma ir akadēmiskā studiju programma.

Maģistra grādu stratēģiskajā robežu pārvaldībā (studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”) (turpmāk — maģistra grāds) piešķir, ja pusotra gada pilna laika studijās apgūta kopīgā studiju programma 60 kredītpunktu apjomā, pretendentam ir vismaz triju gadu pieredze operacionālajā robežapsardzes darbā vismaz vidējā posma vadības līmenī un kopējais bakalaura un kopīgās studiju programmas īstenošanas ilgums ir vismaz četrarpus gadu pilna laika studijās un apjoms vismaz 180 kredītpunkti. Par maģistra studiju programmas apguvi piešķirtais maģistra grāds atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmenim.

Maģistra studiju programma tiek īstenota no 2015.gada 1.septembra.

Pašlaik maģistra studiju programmu no Latvijas sekmīgi pabeidza viens robežsargs – VRS GP Eiropas Savienības lietu pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Andrejs Rogozins (2015.-2017.studiju gadi).

Pirmais maģistru izlaidums notika 2017.gadā Spānijā, Salamankas universitātē.

No 2017.gada līdz 2019.gada jūnijam maģistra studiju programmu sekmīgi apguva divi robežsargi no Latvijas, kuriem tiks pasniegti diplomi:

 • VRS VEP priekšnieka vietnieks (jūras jautājumos) pulkvežleitnants Raimonds Garais;
 • VRS LUP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks majors Raimonds Kublickis.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.