Studijas RTA paver durvis aizraujošai zinātnes pasaulei pedagoģijā

Sestdiena, 22. jūnijs, 2019
Skolotāja loma ir svarīga katra cilvēka dzīvē. Veikt skolotāja misiju un motivēt un iedvesmot bērnus ir izvēlējusies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) absolvente Alise Ārgule.

Pabeidzot RTA profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” studiju moduli „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs” un šogad absolvējot akadēmiskā maģistra studiju programmu „Pedagoģija”, Alise nu jau pusotru gadu strādā Rēzeknes sākumskolā. Viņa bērniem māca tautas dejas, kā arī vada dabaszinību laboratoriju, kas saistīta ar viņas bakalaura un maģistra darba izstrādi.

„Bakalaura un maģistra darba izstrādes laikā es pētīju bionikas zinātni. Bionika ir zinātne, kas pēta dabiskās struktūras vai mehānismus un pārvērš tos tehniskos izgudrojumos. Bionika ir lielisks veids, kā ar dažādiem domāšanas un mācīšanās paņēmieniem iespējams stiprināt jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, kā arī noturēt un piesaistīt skolēnu uzmanību un interesi, izzinot dabas procesus. Bionika ir zinātne, kas sniedz atbildes uz jautājumu „Kāpēc?”. Bionika arī māca, kur mēs šīs zināšanas varam pielietot savām vajadzībām. Ar bioniku pirmo reizi sastapos tieši bakalaura studiju laikā, mācoties 3. kursā, kad mūs ar to iepazīstināja Dr.paed. Jānis Poplavskis. Mani tik ļoti ieinteresēja šī zinātne, ka, diskutējot lekcijās un runājot ar pasniedzēju, es nolēmu, ka bionikas mācību nepieciešams integrēt dabaszinību stundās jau sākumskolas posmā. Bakalaura studiju posmā es pārliecinājos, ka bioniku ir iespējams integrēt sākumskolas posmā, bet maģistra darbā es jau izstrādāju  un izmēģināju dažādus materiālus ar bionikas elementiem, kas paredzēti skolotājiem, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas. Izstrādātais metodiskais nodrošinājums paredzēts 1. – 4. klašu dabaszinību mācību skolotājiem mācību stundās vai praktiskajās nodarbībās. Turklāt to ir iespējams integrēt arī citos mācību priekšmetos un veidot starpdisciplināru mācību pieeju,” akcentē Alise. Jāuzsver, ka maģistra pārbaudījumu komisija Alises darbu virzīja uz RTA intelektuālā īpašuma komisiju kā darbu ar augstu intelektuālo potenciālu.

Ņemot vērā, ka Alise ir ļoti aktīva un jau no mazotnes viņai vienmēr paticis doties gan tālākos, gan tuvākos izbraucienos, pēc vidusskolas pabeigšanas Daugavpilī Alise saprata, ka vēlas turpināt mācības Latgalē, tikai citā pilsētā. „Tā kā RTA jau mācījās mana māsa, tad arī es nolēmu doties studēt uz šo augstskolu,” atklāj Alise.

„Cits stāsts ir par to, kā es kļuvu par sākumskolas skolotāju, jo sākumā bija doma kļūt par pirmsskolas izglītības skolotāju. Man likās, ka tas ir viens un tas pats. Vienmēr atcerēšos 1. septembra uzrunu, ko teica mūsu dekāns, profesors Jānis Dzerviniks, ka ir studenti, kuri iestājas mācīties ar konkrētu mērķi, ir studenti, kuri iestājas studēt, jo to kāds pieprasa, un ir studenti, kuri iestājas nejaušības pēc. Jāpiebilst, ka esmu pateicīga šai nejaušībai vai varbūt liktenim, jo man tagad ir gan sākumskolas, gan pirmsskolas, kā arī deju skolotājas izglītība,” savās atmiņās dalās Alise.  

Savukārt atceroties spilgtākos piedzīvojumus studiju laikā, Alise teic: „Mirkļu ir daudz, un tie ir dažādi. Visspilgtākais mirklis laikam ir tas, ka uzdrīkstējos piedalīties ERASMUS+ programmā. Tā man sniedza iespēju sadarboties ar dažādu valstu pasniedzējiem, gūt pieredzi, kā strādā citās valstīs, kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas.”

Alise atklāj, ka noteikti neaizmirsīs studiju laikā pasniedzēju teiktos vārdus, komentārus, uzmundrinājumus, jo „ikvienam patīk par sevi dzirdēt ko jauku un patīkamu, tāpēc vienmēr priecājos, ja arī pasniedzēji uzmundrina, pasaka kādu labu vārdu, īpaši pirms eksāmena vai aizstāvēšanas”. Atceroties savus piedzīvojumus un studiju laika aktivitātes, Alise uzsver: „Noteikti iesaku nākt studēt RTA, nebaidīties no sarežģījumiem un grūtībām. Svarīgi atcerēties, ka jebkurā vietā mēs iegūsim kaut ko jaunu, iemācīsimies vērtīgas lietas, kā arī mācīsimies tās pielietot dzīvē. Saku paldies RTA par iespēju iegūt kvalitatīvu bezmaksas augstāko izglītību un piedalīties ERASMUS+ programmā!”

Ja arī Tu vēlies iegūt izglītību modernā studiju vidē, doties neaizmirstamā studiju piedzīvojumā, iegūt vērtīgas zināšanas no profesionāļiem, tad nāc un piesakies studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto no A. Ārgules personīgā arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.