Veikts pētījums “Mentoringa iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā”

Piektdiena, 21. jūnijs, 2019
Lai veicinātu biznesa mentoringa tīkla attīstību Rēzeknes novadā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieku grupa sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” (LLKC) 2018.gada nogalē veica pētījumu “Mentoringa iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā”.

Pētījums izstrādāts projektu konkursa “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” ietvaros, aptaujājot potenciālos mentoru tīkla dalībniekus – uzņēmējus – mentorus un pieredzes pārņēmējus Rēzeknes novadā.

Balstoties uz aptaujas rezultātiem, pētnieki izveidoja potenciālā biznesa mentora un potenciālo uzņēmēju – mentoru profilu Rēzeknes novadā, kas apskatāma inforgrafikā:

 

 Pētījuma ietvaros informācija par potenciālajiem mentora tīkla dalībniekiem Rēzeknes novadā tika apkopota, nosakot biznesa mentoringa tīkla kapacitāti novadā un secinot, ka Rēzeknes novadā mentoringa metodes pielietošana uzņēmējdarbībā sekmētu mazāk pieredzējušo uzņēmumu attīstību un abpusēja komunikācija starp potenciālajiem mentoriem un pieredzes pārņēmējiem novērstu informācijas vai padomu trūkumu un dalīšanās ar pieredzi vairotu uzņēmību. Mentoringa tīkla attīstībai un turpmākās komunikācijas veidošanai, pētījuma laikā iegūtie dati un izveidotais mentoru tīkls nodots sadarbības partnerim LLKC.

Projekta darba grupu veidoja RTA vadošie pētnieki: Dr.oec. Anda Zvaigzne, Mg. oec. Inta Kotāne, Mg.soc.sc. Daina Znotiņa; RTA studējošie: Sigita Obrumane, Aija Čoiča, Santa Cvetkova un LLKC pārstāve Inita Krivašonoka.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.