Akadēmiskā personāla stiprināšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Trešdiena, 19. jūnijs, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiek īstenots Eiropas Sociāla fonda līdzfinansētais projekts “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”” Nr. 8.2.2.0/18/A/016.

Projekta mērķis ir stiprināt RTA akadēmisko personālu divos augstāk minētajos virzienos. Jau šajā semestrī lekcijas RTA studentiem lasīja trīs viesprofesori no Lietuvas, Vācijas un Krievijas.

Pavasara semestrī lekcijas RTA studentiem lasīja profesore, Dr. oec. Rasa Subačiene (Viļņas universitāte, Lietuva), profesors, Dr. ing. Josefs Timmerbergs (Jādes Augstskola, Vācija) un profesors, Dr. phys. Vladimirs Solovjovs (Pleskavas Valsts Universitāte, Krievija). Gan studenti, gan viesprofesori pozitīvi vērtē šādu sadarbību. Studentiem tā ir iespēja iepazīties ar darba un studiju metodēm, kuras viesprofesori pielieto, strādājot savās universitātēs. Arī piesaistītie viesprofesori atzinīgi vērtē iegūto pieredzi, strādājot RTA. Ar šiem viesprofesoriem tiek plānota turpmākā sadarbība. Līdz ar to arī citiem studentiem būs iespēja noklausīties viņu vadītos kursus.

Tā kā projekta īstenošanas laikā ir paredzēts nodrošināt 9 ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā, jau rudens semestrī citiem viesprofesoriem ir paredzēts lasīt kursus tādās darbības jomās kā spēka elektronika, lāzertehnoloģijas, pētījumu metodes un biznesa angļu valoda.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 30. novembrim. Citas aktivitātes, kas ir vērstas uz RTA akadēmiskā personāla stiprināšanu norādītajos studiju virzienos, ietver docētāju profesionālās kompetences pilnveidi, doktorantu iesaisti akadēmiskajā darbā un turpmāko ārvalstu mācībspēku iesaisti akadēmiskajā darbā. Projekta aktualitātēm var sekot līdzi projekta mājaslapā.

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.