Izlaidumu laiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Svētdiena, 16. jūnijs, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 20. līdz 22.jūnijam notiks izlaidumi, kuros tiks sveikti akadēmijas absolventi. Visi izlaidumi notiks RTA aktu zālē.

20.JŪNIJĀ

20.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidumi Ekonomikas un pārvaldības fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

Plkst.11.00

* 1.līmeņa augstākās profesionālās  izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”);

* 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Grāmatvedība”;

* 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma  „Elektroniskā komercija”

* 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība” (Specializācijas: Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Mārketinga sektora vadītājs, Tūrisma uzņēmuma vadītājs, Komercpakalpojumu vadītājs).

Plkst.13.30

* Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”;

* Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tehnoloģiju un inovāciju vadība”;

* Akadēmiskā maģistra studiju programma  „Vadības zinātne”;

* Akadēmiskā maģistra studiju programma  „Reģionālie mediji un komunikācija”;

* Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Finanšu vadība”.

 

Plkst.16.00

* Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma  „Arhīvniecība”;

* Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”;

* Akadēmiskās/ profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”.

 

21.JŪNIJĀ

22.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidumi Izglītības, valodu un dizaina fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

plkst.11.00

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”:

1) studiju modulis „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”;

2) studiju modulis „Svešvalodas (angļu) skolotājs”;

3) studiju modulis „Svešvalodas (vācu) skolotājs”;

4) studiju modulis „Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs”;

5) studiju modulis „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”;

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais pedagogs”;

* 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais rehabilitētājs”;

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”;

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķā komunikācija un tulkošana”;

* Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”;

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”;

* Profesionālā maģistra studiju programma „Dizains”.

plkst.14.00

 * Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”;

* Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”;

* Profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija”.


22.JŪNIJĀ

22.jūnijā RTA, aktu zālē notiks izlaidums Inženieru fakultātes šādu studiju programmu absolventiem:

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”;

* 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana”;

* 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programma „Programmēšanas inženieris”;

* 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura pamatstudiju programma „Vides inženieris”;

* Profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”;

* Akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”;

* Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas”;

* Profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.