RTA akadēmiskais personāls piedalījās ES mobilitātes programmas darba vizītē Grieķijā

Sestdiena, 8. Jūnijs
Lai stiprinātu sadarbību starp studentu mobilitātes programmā iesaistītajām Eiropas Savienības universitātēm, maija izskaņā Aleksandra vārdā nosauktajā Saloniku Tehnoloģiskās izglītības institūtā Grieķijā tika organizēta darba vizīte. Tajā piedalījās arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskais personāls.

Mobilitātes ietvaros organizētajā darba vizītē devās Ekonomikas un pārvaldības fakultātes asociētā profesore, Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta (BSPI) vadošā pētniece Dr.oec. Anda Zvaigzne, docente un BSPI vadošā pētniece Dr.sc.comm. Sandra Murinska un lektore Mg.soc.sc. Aļona Klodāne, kas, pārstāvot RTA, iepazīstināja ar studiju procesu un tā nodrošinājumu Latvijā. 

Lai veicinātu starpkultūru izpratni par uzņēmējdarbības riskiem Latvijā, RTA pārstāvji vizītes laikā lasīja lekcijas un vadīja atvērtās nodarbības institūta Biznesa un vadības fakultātes ERASMUS+ programmas studentiem. Tāpat lekciju un nodarbību laikā tika izveidoti jauni kontakti ar institūta akadēmisko un administratīvo personālu, stiprinot abu iestāžu stratēģisko sadarbību.

RTA darba grupas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties arī ar institūta studiju organizēšanas kārtību. „Studiju process Grieķijā, protams, ir atšķirīgs no Latvijas. Gan mācībspēki, gan studenti studijas uztver daudz brīvāk, un šīs iezīmes novērojamas pat tādās ikdienišķās lietās kā telpu iekārtojums un higiēna. RTA līdz šim šādu praksi neesam novērojuši,” stāsta Sandra Murinska. „Grieķija pārsteidz ar savu vēsturisko mantojumu, multietnisko vidi un sauli. Visspilgtāk atmiņā palikusi Soloniku piekraste, kas pilsētas burzmā līdztekus daudzajiem restorāniem un ēkām ienes dabu un harmoniju – blakus mašīnu pārpildītai ielai šalko jūra. Studentiem noteikti ir vērts doties uz Aristoteļa laukumu, kur atrodas slavenā filozofa statuja. Ir ticējums – paberzējot Aristoteļa pirkstu, mācībās seko veiksme, īpaši sesijā!”

Vizītes laikā vadītās lekcijas un nodarbības veicināja arī RTA akadēmiskā personāla starptautiskās pieredzes pieaugumu. „Lai arī RTA jau ir pieredze, organizējot studiju procesu ārvalstu studentiem, nokļūstot citā vidē, kur mācību process tiek organizēts citādāk, akadēmiskajam personālam, papildus nodarbību vadīšanai, jāpielāgojas jaunās vides prasībām. Šī pieredze palīdz izprast arī mūsu ERASMUS+ programmas studentus, kuri mācības apgūst Latvijā un kuriem nepieciešams adaptācijas laiks mūsu studiju procesam,” stāsta Anda Zvaigzne.

RTA darba grupas dalībnieki īpaši uzteic kvalitatīvo vizītes organizēšanu, kuras laikā īpaši izjuta grieķu viesmīlību un rūpes. „Nevaram neko sliktu teikt ne par uzņemšanu, ne par grieķu punktualitāti. Viss darba process tika organizēts iepriekš plānotajos laikos, un, lai arī bija sajūta, ka Grieķijā viss notiek nesteidzīgi, gan akadēmiskais personāls, gan studenti strikti ievēroja darba grupas plānu un laikus. Atpakaļceļā gan aizkavējāmies savienoto lidojumu izmaiņu dēļ, bet komandējuma laikā gūtā pieredze un jaunie kontakti, kas noderēs turpmākās sadarbības organizēšanai un datu apmaiņai, šādas sadzīviskas problēmas atsver desmitkārt,” uzsver Aļona Klodāne.

RTA pārstāves pēc darba vizītes Aleksandra vārdā nosauktajā Saloniku Tehnoloģiskās izglītības institūtā atzīst, ka mobilitātes ietvaros guvušas nozīmīgu pieredzi, kas noderēs turpmākajā darbā.

Anda Zvaigzne,

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta vadošā pētniece

 

Publicitātes foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu