Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija studentiem nodrošina prakses iespējas Latvijā un pasaulē

Piektdiena, 7. Jūnijs
Jūnija sākumā klajā nācis reitings „U-Multirank”, kas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) ierindo starp 25 labākajām universitātēm visā pasaulē studentu mobilitātes un reģiona attīstības veicināšanas ziņā.

RTA, iekļuvusi starp 25 labākajām universitātēm visā pasaulē studentu mobilitātes ziņā, ir izpildījusi šādus kritērijus reģiona attīstības veicināšanā: reģionā strādājošo RTA bakalaura studiju programmu absolventu skaits, reģionā strādājošie maģistranti, studentu prakses reģionā.      

Akadēmijai cieši sadarbojoties ar Latgales pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, ir izdevies panākt studējošajiem plašu prakšu vietu piedāvājumu. Prakse studiju procesā profesionālā grāda ieguvei ir neatņemama sastāvdaļa, jo prakses vietā tiek nostiprinātas teorijā apgūtās zināšanas un to izmantojums reālajā darba vidē. Prakse studentiem ļauj redzēt darba vidi, apjaust problēmjautājumu loku. Sevišķi spilgti tas izpaužas Inženieru fakultātes studentu vidū, kuri studē mehatroniku, mašīnbūvi, programmēšanu u.c. programmas. Šīs fakultātes studenti arī izmanto iespēju iziet praksi gan uzņēmumos Latgales reģionā, gan ERASMUS+ programmas ietvaros apmeklēt pasaules vadošos ražošanas uzņēmumus.

Sadarbība ar pašvaldībām ir būtisks RTA atspēriena punkts. Kā pozitīvo piemēru var minēt Līvānu novadu, kur pēc pašvaldības ierosinājuma, ar spēcīgu atbalstu un pretimnākšanu, kopš 2016. gada ir izveidota un veiksmīgi darbojas RTA Līvānu filiāle. Programmu šī gada sākumā absolvēja 15 Inženieru fakultātes 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītību studiju programmas „Mašīnbūve” absolventi, iegūstot mašīnbūves speciālista kvalifikāciju un saņemot profesionālās augstākās izglītības diplomu. Absolventi pašlaik sekmīgi strādā vietējos uzņēmumos „LIGHT GUIDE OPTICS INTERNATIONAL”, „Ceram Optec” u.c. Iegūtā izglītība ceļ reģiona iedzīvotāju dzīves līmeni, paaugstina konkurētspēju, sekmē cilvēku labklājību.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventu darba gaitas saistītas ar reģionu. Ir arī tādi veiksmes stāsti, kad RTA absolventi kļūst ne tikai par darba ņēmējiem, bet arī par darba devējiem, izveidojot savus uzņēmumus un radot darba vietas citiem.

Bakalaura un maģistra studiju programmu absolventu karjeras veidošana reģionā viennozīmīgi ir vērtējama kā pozitīva tendence.

       

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu