RA organizē sekciju XII baltistikas kongresā Viļņā

Ceturtdiena, 5. novembris, 2015
28.–30. oktobrī Viļņā notika XII baltistikas kongress, kurā piedalījās ap 250 dalībnieku no 20 valstīm. Pētījumi tika prezentēti 14 tematiskajās sekcijās, tai skaitā arī sekcijā “Globalizācija un reģionālisms – valodu un kultūru mijiedarbības glokālais raksturss” (vadītājas prof. S. Lazdiņa, prof. I. Šuplinska).

Kongress notiek vienreiz piecos gados pārmaiņus Latvijā un Lietuvā, pulcējot baltistikas pētniekus no visas pasaules.

RA Reģionālistikas zinātniskā institūta pētnieki un studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” docētāji (A.Juško-Štekele, S.Lazdiņa, I.Šuplinska, I.Gusāns, A.Kļavinska, V.Malahovskis, S.Ūdre, S.Pošeiko) piedāvāja klausītājiem savus pētījumus latgalistikā, rosinot diskusijas par glokalizācijas tendenču izplatību mūzikas, valodas politikas, plašsaziņas līdzekļu, ideoloģijas, folkloras žanru un citu kultūras parādību attīstības jomās Latgalē un pasaulē.

Sekcijas darbā tika pārstāvēti pētījumi arī no Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Viļņas Universitātes, piedalījās arī pētnieki, kas ilustrēja ASV, Krievijas, Gruzijas un Itālijas pieredzi glokalizācijas elementu pētniecībā. Kultūras un valodas mijiedarbe aktualizējās gan Ludzas igauņu, latgaliešu, katalāņu piemēru analīzē, gan krievu, angļu, citu pasaules lietotāko valodu ietekme atspoguļoja problemātiku baltu kultūru pētniecībā.

Bija patiess prieks, ka latgaliešu valodas problemātika skanēja vairākās kongresa sekcijās, pētnieki no Polijas, Vācijas, Krievijas aktualizēja gan valodas vēsturei, gan gramatikai specifiskus jautājumus. Šobrīd tiek gatavots humanitāro zinātņu žurnāla “Via Latgalica” septītais numurs, kas atspoguļos baltistikas kongresa glokalizācijas un latgalistikas sekciju darbus.

Līdzdalība kongresā bija iespējama, pateicoties valsts pētījumu programmas “Vērtību aspekti letonikā” finansējumam un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētajam projektam “Novadmācība”.

LINK Glokalizācijas sekcija (piektdiena, 8. un 9. sēde): http://files.fm/u/wzgchyc.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.