Partneruniversitāšu profesoru vieslekcijas RTA ERASMUS+ ietvaros

Sestdiena, 25. maijs, 2019
No 21. līdz 25. maijam ERASMUS+ mācībspēku apmaiņas programmas ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās divi vieslektori no Pamukales Universitātes (Turcija).

Profesors PhD Šahins Kapikra (Şahin KAPIKIRAN) un profesore PhD Fatma Susara (Fatma SUSAR) lasīja lekcijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studentiem par tādām tēmām kā ģimenes tipi, ģimenes dzīves cikls, preventīvais darbs, kā arī par drāmas un mākslas lomu mūsdienīgā izglītības sistēmā un mācīšanas procesā.

Profesori pastāstīja, ka viņi Latvijā un Rēzeknē ir pirmo reizi, bet jau paguvuši iegūt daudz iespaidu, un viņus patīkami pārsteidz vietējo cilvēku atsaucība un izpalīdzīgā attieksme.

Atbildot uz jautājumu par savas lekciju tēmas izvēli, profesors Šahins Kapikra  saka: „Es izvēlējos ģimenes tēmu, jo pēdējā laikā pieaug šķirto ģimeņu skaits. Mūsdienās aizvien vairāk ir nelaimīgu ģimeņu, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi palīdzēt un nodrošināt konsultācijas. Empātija un saprašanās ir svarīga ģimenes dzīvē. Bērniem ir svarīgi, lai vecāki izjustu empātiju, bet vecākiem nevajadzētu iejaukties savu bērnu dzīvē. Bērniem nevajadzētu redzēt vecākus strīdamies. Protams, vecākiem kādreiz var būt domstarpības, bet tām nevajadzētu pāraugt nopietnā konfliktā, un vecākiem vienam otru vajadzētu cienīt.”

Profesore Fatma Susara uzsver drāmas nozīmi izglītības jomā: „Tradicionālajā izglītības sistēmā pamatmetode ir iegaumēšana, bet drāma ir moderna mācīšanas metode.  Ir svarīgi, lai topošie skolotāji  orientējas mākslas jomā, piemēram,  mūzikā, gleznošanā, teātra mākslā, dziedāšanā un dejošanā, jo, ja viņi nebūs pazīstami ar mākslas izglītības jomu, mācīšana un mācīšanās sastāv tikai no lasīšanas un rakstīšanas, un tas nav tik interesanti un kļūst pat garlaicīgi.  Mūsdienās bērniem nepieciešama sociāla un moderna izglītības sistēma,  tāda metode, kas viņiem patīk.  Drāma  veicina empātiju un sniedz teatrālu, mākslas un literāru izglītību. Drāma ceļ pašvērtējumu, caur drāmu bērni mācās mīlēt dzīvi un mācīšanos, tādēļ drāma izglītībā ir ļoti svarīga. Mūsu mērķis ir panākt, lai topošie skolotāji izmanto drāmas metodi savās stundās.”

Runājot par nākotni, profesori pastāstīja, ka plāno aktīvi strādāt pie saviem projektiem, īstenojot idejas un  sniedzot ieguldījumu sabiedrībai.

„Nākamgad plānoju uzsākt kopīgu projektu ar Slovēniju. Šis projekts paredz uzlabot imigrantu studentu izglītību. Es sniegšu imigrantu studentiem drāmas izglītību. Daudzi no viņiem nezina turku valodu un viņiem ir vāja pamatizglītība. Es gribētu palīdzēt šiem cilvēkiem iegūt labu izglītību interesantā veidā. Turklāt, lai palīdzētu imigrantu studentiem, es plānoju vēl vienu lielu projektu, piesaistot dalībniekus no Eiropas valstīm, piemēram,  Zviedrijas un Norvēģijas,” atklāj F. Susara.

Savukārt profesors Šahins Kapikra plāno īstenot apjomīgu projektu, kura mērķa grupa ir vecāka gadagājuma cilvēki: „Esmu daudz pētījis šo cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas un grasos padarīt viņu dzīvi aktīvāku caur drāmu, mākslu un mūziku.”

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.