RA Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētnieki piedalās XII Baltistu kongresā Viļņā

Ceturtdiena, 5. novembris, 2015
Viļņas Universitātē trīs dienu garumā (28.10.–30.10.) noritēja starptautiskais zinātniskais XII Baltistu kongress ar 14 tematiskām sekcijām, t.sk., REGI vadošo pētnieču Sanitas Lazdiņas un Ilgas Šuplinskas organizēto sekciju „Globalizācija un reģionālisms – valodu un kultūru mijiedarbības glokālais raksturs”.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieki, arī 8 REGI pētnieki, prezentējot savus individuālos pētījumus atšķirīgās humanitāro zinātņu disciplīnās.

Angelika Juško-Štekele diskutēja par Aglonas svētceļojuma tradīciju atšķirīgos ideoloģiskajos kontekstos, Ilga Šuplinska lingvokulturoloģiski analizēja Viļakā pierakstīto ticējumu lietojumu, funkcionalitāti un izpratni mūsdienās. Sanita Lazdiņa rosināja domāt par glokalizācijas terminu izglītības kontekstā, runājot par globālām lietām lokālās un starptautiskās valodās. Vladislavs Malahovskis vēsturiski aplūkoja reģionālisma izpausmes un/ vai separātismu 20. gs. 20. gados, bet Solvita Pošeiko raksturoja iestāžu un uzņēmumu reklāminformāciju 20. gs. 20.–30. g. presē un lingvistiskajā ainavā. Tāpat viņa uzmanību pievērsa glokalizācijas izpausmēm kebabnīcas „Ausmeņa kebabs” afišās. Ingars Gusāns savā ziņojumā sniedza pārskatu par globāliem elementiem mūsdienu latgaliešu mūzikā, Antra Kļavinska – par vietvārdiem baltu frazeoloģijā, savukārt Sandra Ūdre aplūkoja latgaliešu frazeoloģismus, kas ir saistīti ar kustības un griešanās konceptu, etimoloģiskā un semantiskā aspektā.

Pētnieki piedalījās arī pieņemšanā pie LR vēstnieka Einara Semaņa un apmeklēja nacionālo muzeju „Lietuvas Valdnieku pils”.

Plašāka informācija par kongresu - http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/lv/

Teksts: Zinātņu daļas speciāliste-lietvede Solvita Pošeiko

Foto: S. Pošeiko privātais arhīvsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.