RTA studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studējošo nozīmīgais veikums studiju, pētnieciskajā un radošajā darbā

Pirmdiena, 20. Maijs
Ik gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studenti pavasara semestrī atskatās uz paveikto un prezentē studiju, pētniecisko un radošo darbu rezultātus. Šis semestris ir bijis īpaši piepildīts, radošs un aktīvs.

* RTA Inženieru fakultātes un Inženieru fakultātes Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta organizētajā 21. Starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē „Cilvēks. Vide. Tehnoloģija.” ar veikto pētījumu prezentācijām piedalījās 2. kursa studentes Sabīne Kārkliņa, Natālija Brokāne, Zelma Kačkāne, parādot RTA pētniecisko grantu „3D printēšanas tehnoloģiju izmantošana tekstilizstrādājumu dizainā” un „Starpdisciplināri pētījumi lāzerapstrādes (lāzergravēšanas, lāzergriešanas) tehnoloģiju pielietojumam tekstilmateriālos” rezultātus, kas veikti studiju gada laikā.

* Izstrādātie pētījumi veiksmīgi integrēti gan studiju projektos, gan tērpu un aksesuāru kolekcijās, kuras tika realizētas sadarbībā ar Rēzeknes novadu projektā „Digitālā māksla aptver pasauli – EUCIDA” un skatāmas Lūznavas muižā izstādē „Digitālais eksperiments dizainā II”. Arī 1. kursa studentu Marijas Spruktes, Kristas Pavāras un Sandras Zāģeres līdzdalība projektā rosināja eksperimentālu tērpu un aksesuāru izstrādi, izmantojot lāzertehnoloģijas. Paveiktais ir apskatāms izstādē Lūznavā (vairāk informācijas – šeit).

* Protams, arī šogad savus radošos veikumus topošie apģērbu projektētāji prezentēja Lietuvā – jauno modes dizaineru radošo darbu konkursā – skatē „Apkalbos 2019” (Kauņā), kas notika 16. maijā. Šogad uz Lietuvu devās Zelma Kačkāne ar tērpu kolekciju „Anba” un  RTA maģistra studiju programmas „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) šī gada absolventes Ineses Dembovskas kolekcija „Punkts uz I”.

* Jauno dizaineru tērpu kolekciju skatē, ko rīko Kauņas kolēģijas J. Vienožinskio Mākslas fakultātes Apģērbu dizaina katedra sadarbībā ar profesionāliem dizaineriem, atbalstītājiem, nozares profesionāļiem, šogad piedalījās mākslas un dizaina augstskolu studenti un jaunie modes mākslinieki no Lietuvas, Latvijas un Turcijas.

* Vēl viena nozīmīga šī gada aktivitāte ir dalība projektā „Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ Saleslabs” kopā ar Ziemeļlietuvas koledžu, kas tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu. Saleslabs projektā, izmantojot problēmbalstītas mācīšanās pieeju, sadarbībā ar uzņēmējiem („Kuup Caffe”, SIA „Elitera”), risinot viņiem aktuālas, reālas problēmsituācijas, ir izstrādāts apģērbu (barista uniforma), aksesuāru, produktu iepakojuma dizains. Studentu darbu rezultātu prezentācija notiks 30. maijā RTA, projekta noslēguma pasākumā.

Piedalīšanās minētajās aktivitātēs un rezultātu prezentācijas ļauj dalībniekiem vērtēt savu un citu sasniegtos rezultātus. Studējošo pētnieciskais un radošais darbs sekmē profesionālo pilnveidi,  ļauj gūt pieredzi studijās, nodrošina jaunus kontaktus un iespējas. Lai saistošas un piepildītas studijas arī turpmāk!

 

Silvija Mežinska,

studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore,

studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” vadītāja

 

Publicitātes un Māra Justa foto

 

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu