In Memoriam Pēteris Vucenlazdāns (30.06.1951.-15.05.2019.)

Ceturtdiena, 16. maijs, 2019
Pavasara saules stari iezīmējuši mūžības ceļu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas/Rēzeknes Augstskolas profesoram Pēterim Vucenlazdānam.

Dzimis 1951. gada 30. jūlijā Preiļu rajona Līvānos. Mācījies Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē. 1992. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu. Strādājis Valles vidusskolā. 1994. gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguvis pedagoģijas doktora zinātnisko grādu.

Rēzeknes Augstskolā strādājis kopš 1997. gada. Devis ieguldījumu darbmācības programmu izstrādāšanā un pilnveidošanā. Viņa vadībā izstrādātas satura vadlīnijas amatu mācībā. Vadījis Pedagoģijas un psiholoģijas katedru. Bijis Pedagoģijas maģistra studiju programmas direktors, RA Senāta senators, Mācību padomes un Zinātnes padomes loceklis. P. Vucenlazdāna zinātniskie pētījumi saistīti ar vispārizglītojošo skolu mājturības kursa saturu, mācīšanās metodiku un skolēnu zināšanu līmeņa diagnosticēšanu, bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā un vispārējās izglītības iestādēs. P. Vucenlazdāns ir autors vairāk kā 70  zinātniskām un metodiskām publikācijām. Viņš ir bijis vairāku pētījumu un starptautisku projektu vadītājs un eksperts. Bijis arī Pedagoģijas zinātnieku asociācijas biedrs. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā bijis Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošais pētnieks.

Kursus, seminārus pedagoģijā vadījis vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs – Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā u.c. Izstrādājis pedagogu tālākizglītības programmas.

Profesors allaž godā un cieņā turējis koleģiālas attiecības ar darba biedriem, veidojis atmiņu aprakstus par saviem laika biedriem.

Atvadīšanās no P. Vucenlazdāna – 18. maijā plkst. 12.30 no Līvānu kapličas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kolektīvs paturēs profesoru P. Vucenlazdānu gaišā piemiņā, novērtējot viņa nesavtīgo ieguldījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un visas Latvijas izglītības druvā.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.