„Inženieru dienas 2019” noslēdzās ar vērienīgu robotikas čempionātu

Ceturtdiena, 9. maijs, 2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātē aprīļa noslēgumā valdīja liela rosība, jo noritēja „Inženieru dienas 2019”.

Jau 23. reizi Inženieru dienas pulcēja dalībniekus no RTA, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV), no Latvijas un ārzemju sadarbības partneru izglītības iestādēm. Aktivitātes noritēja visas nedēļas garumā. Inženieru dienas atklāja fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, uzsverot fakultātes tradīcijas un nepieciešamību skatīties nākotnē, neapstāties pie sasniegtā, būt gataviem jauniem izaicinājumiem un pārmaiņām. Inženieru dienas sākās ar atraktīvām sporta sacensībām, kurās bija jāparāda gan fiziskā veiklība, gan atjautība, gan arī inženieru prasmes.

24.aprīlī notika 23. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”. Plenārsēdē Inženieru fakultātes studenti prezentēja projektu rezultātus. Antons Pacejs strādā ERASMUS+ 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektā „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training” Nr. 2018-1-LV01-KA202-046957, kas vērsts uz tālmācības materiālu izstrādi lāzerdrošībā, Pāvels Cacivkins – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projektā „Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks” (Nr. KC-PI-2017/97). Pēc plenārsēdes darbs turpinājās divās paralēlajās sekcijās, kur tika prezentēti studentu pētījumi vides aizsardzībā, informācijas tehnoloģijā, elektronikā, mehatronikā un citās jomās. Konferences rakstu krājums tiks publicēts šī gada septembrī pēc iesniegto rakstu recenzēšanas. 25. aprīlī noritēja intelektuālā spēle „Starpaugstskolu erudīts”, kurā piedalījās 10 komandas.

Inženieru dienas noslēdzās ar „Latvijas robotikas čempionātu 2019” un „Baltijas sumo robotu čempionātu 2019” Maltā. Sacensību mērķis ir veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm un attīstīt robotiku Latgales reģionā. Sacensības notika 18 disciplīnās dažādās vecuma grupās, tajās piedalījās gan studenti, gan skolēni, gan amatieri: Mini Sumo, Folkrace, Līnijsekošana, Līnijsekošana turbo, iRobot sumo, LEGO Sumo, LEGO Folkrace, LEGO līnijsekošana, Freestyle, Drone racing, MEGA Sumo, Vex. LEGO grupas disciplīnās un Elektronikas robotu disciplīnu sacensības notiek saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, pēc kādiem tiek organizēts arī Latvijas Robotikas čempionāts. Sacensībām bija reģistrēti 314 roboti, kopējais dalībnieku un apmeklētāju skaits bija vairāk nekā 1000. Priecē tas, ka dalībnieku loks paplašinās, šogad bija pārstāvēta arī Polija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija. Vairāk informācijas par sacensību rezultātiem ir pieejams šeit.

„Inženieru dienas 2019” aizritēja veiksmīgi, pateicoties RTA Inženieru fakultātes Studējošo pašpārvaldei, studentiem un ATV skolēniem, kuri strādāja kā brīvprātīgie pasākumu nodrošināšanai, Inženieru fakultātes darbiniekiem, īpaši Dainim Kļaviņam, Kārlim Pīgožnim un Sintijai Augulei, Maltas vidusskolas darbiniekiem, īpaši direktorei Vinerai Dimperei, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei, īpaši vadītājam Guntaram Skudram, robotikas čempionāta tiesnešiem, vadītājam Jurim Šteinbergam, visiem atbalstītājiem, īpaši Rēzeknes novada pašvaldībai, LETERA, SIA „KleinTech”.

Aicinu jauniešus iesaistīties arī citos Inženieru fakultātes organizētajos pasākumos, bet skolēnus – izvēlēties studijas inženierzinātnēs!

Ērika Teirumnieka,

Inženieru fakultātes dekāne

 

Māra Justa un Kristiana Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.