Par latviešu valodu, medijpratību un nākotnes skolotājiem

Pirmdiena, 29. aprīlis, 2019
Laine Riekstiņa no Madonas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) studē studiju programmā „Skolotājs”, studiju modulis: „Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs”. Jau skolas laikā jaunietei padevās latviešu valoda un svešvalodas (angļu, vācu, franču), tādēļ viņa zināja, ka savu dzīvi vismaz daļēji saistīs ar valodām.

Pēc Madonas Valsts ģimnāzijas absolvēšanas Laine nolēma studēt RTA. „Aplūkojot augstskolu piedāvātās studiju iespējas, ieraudzīju RTA izstrādāto studiju moduli, kas bija jaunums, tādēļ jutos ieintriģēta un uzreiz sāku to pētīt. Sapratu, ka tieši šī studiju programma būs man piemērotākā, jo pēc absolvēšanas būs iespēja mācīt latviešu valodu arī tiem, kam tā nav dzimtā valoda, tātad varēšu aktīvi izmantot arī savas svešvalodu zināšanas. RTA bija vienīgā skola, kas piedāvāja tik interesantu un pirms tam neredzētu studiju programmu, tāpēc pieteicos studijām,” par savu izvēli stāsta Laine.

2. kursa studente atzīst, ka studiju procesā ir iepazinusi un izmēģinājusi mūsdienīgus interaktīvos mācību materiālus un dažādas mācību metodes. „Manuprāt, tas ir pats vērtīgākais, jo šobrīd skolēniem vajadzīga pavisam cita pieeja, tādēļ jaunu rīku un materiālu iepazīšana palīdzēja saprast, kā efektīvāk plānot mācību stundas, kā iesaistīt visus skolēnus,” viņa stāsta, atzīstot, ka vērtīgs esot bijis studiju kurss „Medijpratība”, kurā uzzinājusi svarīgu informāciju, kas noder gan kā studentei, gan kā topošajai skolotājai.

Studējot par pedagogu, jaunietei jau ir bijušas divas prakses – vērošanas un audzināšanas. Savukārt iesaistoties Latviešu valodas aģentūras projektā, Lainei bija iespēja vērot latviešu valodas mācību stundas Rēzeknē un Daugavpilī. „Stundu vērošana ļoti līdzinājās praksei, tādēļ man jau bija izveidojies priekšstats par to, kādai vajadzētu būt efektīvai mācību stundai, kas būtu jādara skolotājam un skolēniem. Analizējot redzēto un dzirdēto, jāteic, ka projekta laikā daudzas vērotās stundas bija atraktīvākas, interesantākas un saturiski vērtīgākas, jo tika izmantoti skolēniem aktuāli temati, interaktīvie materiāli utt. Man kā studentei šāda pieredze ir ļoti vērtīga, jo vēl skaidrāk esmu sapratusi, kāda ir skolotāja loma mācību procesā, turklāt redzēju, cik interesantas un daudzveidīgas pieejas tiek izmantotas, tādēļ nākamajā praksē jutīšos pārliecinātāk un drošāk,” stāsta Laine.

Laine savu studiju darbu izstrādāja par šobrīd tik aktuālo medijpratības tēmu. „Manu interesi par to radīja studiju kurss „Medijpratība”, jo uzzināju vairāk par to, ko šis jēdziens nozīmē, un sapratu, kāda ir tā loma manā dzīvē. Studiju darba tēmas izvēle bija saistīta ar to, ka vēlējos ar medijpratību iepazīstināt savu ģimeni, draugus, jo mani pārsteidza, cik maz cilvēki par to zina. Mans mērķis bija noskaidrot, kāpēc medijpratība ir aktuāla 21. gadsimtā un kādā veidā jaunais pamatizglītības saturs attīstītu skolēnu medijpratību. Galvenais, ko noskaidroju, ir tas, ka daudzi skolēni vēlas saņemt atbalstu no skolas un skolotājiem, lai attīstītu vajadzīgās prasmes, zināšanas un attieksmes, tomēr, lai tas būtu iespējams, nepieciešama rūpīga pedagogu izglītošana, jo šobrīd arī viņi īsti neizprot šo jēdzienu. Otra galvenā atziņa ir tā, ka arī netiešā veidā iespējams attīstīt skolēnu medijpratību, tāpēc jaunais izglītības saturs īpaši neietekmēs skolotāju darbu, svarīgākais būs atbilstošu materiālu izvēle un pielāgošana konkrētai klasei,” stāsta Laine.

Jauniete uzskata, ka mūsdienīgam latviešu valodas skolotājam ir jāprot izmantot jaunākos materiālus un interesantākos digitālos resursus, jābūt gatavam izmēģināt jaunas pieejas. „Ir svarīgi, lai skolotājs mācību procesā integrētu skolēniem aktuālas tēmas un uzdevumus saistītu ar viņu pieredzi, ikdienu, tāpat jāļauj vairāk darīt pašam skolēnam, tikai tā iespējams parādīt, kā iegūtās zināšanas noderēs dzīvē,” saka studente.

Topošajiem studentiem Laine ieteiktu RTA mācīties par latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotāju, jo šī profesija piedāvā plašas iespējas darba tirgū. Studente atzīst, ka studiju kursi ir interesanti, saistīti ar dažādām jomām, tāpēc ir iespēja iegūt daudzpusīgas zināšanas. Arī pasniedzēju atvērtība un bagātā pieredze, kurā viņi dalās ar studentiem, ir liels pluss studiju procesā, kas ļoti noder, kad studentiem jādodas praksē vai jāveic pētījumi.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no L. Riekstiņas personīgā arhīvaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.