Skolēni gūst panākumus publiskās runas konkursā

Trešdiena, 4. novembris, 2015
2015. gada 29. oktobrī jau trešo gadu pēc kārtas Daugavpils Valsts ģimnāzija organizēja Latgales novada publiskās runas konkursu vidusskolēniem latviešu valodā „Neatklātais/neizzinātais Latgales kultūrā”, kur debitēja Autrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēni Iļja Smirnovs un Amanda Skrebele.

Audzēkņi uz konkursu varēja ierasties ar iepriekš sagatavotu un līdzi paņemtu materiālu par tēmu „Neatklātais/neizzinātais Latgales kultūrā”, taču, reģistrējoties saņēma 3 tematus par šo tēmu un 2 stundu laikā uz vietas veidoja runu par 1 tematu pēc izvēles latviešu vai latgaliešu valodā 7 minūšu garumā. Audzēkņi bija atbildīgi par runā izmantoto faktu patiesumu un saturu.

Lai arī dalībnieku skaits nebija liels, tomēr konkurence bija jūtama, jo vajadzēja parādīt savas prasmes runas veidošanā atbilstoši noteikumiem, vēlāk uzstāties auditorijas un žūrijas priekšā, kā arī atbildēt uz žūrijas un klātesošo jautājumiem. Tika vērtēta runas atbilstība tematam, mērķtiecība galvenās domas izklāstā, personīgās pieredzes izmantojums, runas struktūra, vārdu krājums un teikumu uzbūve, literārās valodas normu ievērošana, tēmai un situācijai atbilstīgs stils, runas skaidrība un saprotamība, runas ātrums un balss intonācija, emocionalitāte, prasme ieinteresēt klausītāju, acu kontakts, žesti, mīmika, grimases, prasme atbildēt, argumentēt.

Sīvā cīņā Iļja Smirnovs ieguva 2. vietu, bet Amanda Skrebele saņēma pateicību.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu uz uzcītību!

Maruta Krustāne,

ATV latviešu valodas un literatūras skolotājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.