Pētniecības pieteikuma "Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, (1.1.1.2/VIAA/1/16/131)" īstenošanas ietvaros uzsākts pētījums par ezera māla ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli

Piektdiena, 29. marts, 2019
Mācību mobilitātes laikā uz Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūtu,notika tikšanās ar kolēģiem, kas nodarbojas ar līdzīgiem pētījumiem un ir uzkrājuši apjomīgu pieredzi, tika gūtas vērtīgasne vien teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskā pieredze par pielietojamām metodikām, ko izmanto Baltkrievijas Nacionālās akadēmijas Fizioloģijas institūta zinātnieki produktu efektivitātes pārbaudei pielietojumamkosmētikā un medicīnā. Tika diskutēts par tālākās sadarbības iespējām.

Apkopojot pētījuma zinātniskos rezultātus, ir sagatavotas un iesniegtas publicēšanai 12.Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ‘’Vide. Tehnoloģija. Resursi’’, ko  organizē RTA Inženieru fakultāte,  rakstu krājumā 3 publikācijas.

Analizējot iepriekš gūtos datus, noteikts, ka pēc ķīmiskajām, bioloģiskajām, fizikālajām īpašībām, mineraloģiskā un granulometriskā satura ezera māls ir piemērots izmantošanai kosmētikā un medicīnā.

Māli ir viens no Latvijā visbiežāk sastopamajiem un pieejamajiem derīgajiem izrakteņiem. Latvija, rēķinotuz vienu cilvēku, ir ar mālu viena no visbagātākajām Eiropas valstīm. Taču vietējo mālu potenciāls navpietiekami izmantots, piemēram, Latvijā nopērkamo mālu saturošo kosmētisko produktu lielākā daļa 41% irražota Francijā un tikai 3% - ir ražoti Latvijā.

Zināms par mālu pielietojumu tautas medicīnā.Zinātniski pierādīta mālu lietošanas efektivitāte kosmetoloģijā, dermatoloģisku, kuņģa-zarnu trakta, baktēriju izraisītu, balsta-kustību orgānu sistēmas slimību un traumu ārstēšanā. Plaši ir pētīti Francijas māli, ko iegūst karjeros no litosfēras dziļākajiem slāņiem. Pierādītas plašas Francijas zaļā māla pielietojuma iespējas medicīnā. Māliem ir pretiekaisuma, sāpes mazinošs efekts, tos var indicēt pie hroniskiem reimatiskiem procesiem, deģeneratīvaosteoartrīta jebkurā ķermeņa daļā, disendokrīnāmartropātijām, ankilozējošaspondilartrīta, spondilozēm, mialgijām, neiralgijām, karpālā, kubitālā kanāla sindroma. Mālu aplikācijas iesaka pēc kaulu un locītavu  traumām (lūzumiem, mežģījumiem, pamežģījumiem), vaskulopātijām, dermatoloģiskām saslimšanām.Tādēļ, lai pamatotu klīnisko pētījumu nepieciešamību, uzsākta aptauja par ezera māla ietekmi uz veselības stāvokli. Brīvprātīgajiem pētījuma dalībniekiem tiek izskaidrota pētījuma būtība, mērķis un metodes, sniegtas konsultācijas par ezera mālu pielietošanas iespējām saslimšanu ārstēšanā un kosmetoloģijā, aplikāciju lietošanas instrukcijas un tiek piedāvāts veikt ezera māla procedūras. Pirms  un pēc māla procedūrām tiks veikta aptauja par to ietekmi uz veselības stāvokli. Ja ir vēlme izmēģināt ezera māla procedūru ietekmi uz veselību un piedalīties kā brīvprātīgajam pētījuma dalībniekam pētījumā, lūgums sazināties ar pēcdoktorantūras vadošo pētnieci Rasmu Tretjakovu (rasma.tretjakova@rta.lv vai t. 29423629).

Pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītā pēcdoktorante, RTA Pēcdoktorantūras vadošā pētniece

Dr. biol., Mg. chem. Rasma TretjakovaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.