RTA notika „Juristu dienas 2019”

Trešdiena, 27. marts
No 20. līdz 22. martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās tradicionālais ikgadējais pasākums „Juristu dienas”, kas sniedz lielisku iespēju jaunajiem tiesību zinātņu speciālistiem parādīt savas zināšanas un spējas, piedaloties dažādās „Juristu dienu” aktivitātēs, turpretim esošajiem juristiem ļauj padalīties ar gadiem krāto pieredzi un paskatīties uz juridiskajiem aspektiem no studentu skatupunkta.

Pasākuma „Juristu dienas 2019” atklāšanā ievadvārdus teica RTA rektores vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Dr.paed. Gunārs Strods, kā arī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes  (EPF) dekāne p.i., asoc. profesore, Dr.oec. Iluta Arbidāne.

Ar „Juristu dienu 2019” programmu iepazīstināja RTA studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studente Svetlana Margeviča, 2.kursa students Gatis Saulišs un 1.kursa studente Santa Tropa. Klātesošie varēja iepazīties ar „Juristu dienu” tradīcijām no studentu skatupunkta, par kurām pastāstīja studenti S. Margeviča un G. Saulišs.

Par iespējām veidot profesionālo karjeru Valsts policijā topošajiem juristiem pastāstīja Valsts policijas pārstāvji – Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadeti Agris Galvanovskis un Romans Vasitenoks. Tādējādi  RTA studentiem bija iespēja iepazīties ar interesantu un saistošu prezentāciju par Valsts policijas kārtības, kriminālpolicijas un izmeklētāja darba specifiku. Iespējams, arī kāds no RTA studentiem nākotnē  izvēlēsies savu profesionālu dzīvi saistīt ar Valsts policiju.

Studenti tika iepazīstināti ar pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” rezultātiem, kurus izklāstīja EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docents, Dr.iur. Artūrs Gaveika. Pleskavas Valsts universitātes prorektore Mg.iur. Inna Andrejanova nolasīja publisko lekciju par tēmu „Jurisprudences attīstība Krievijas Federācijā”. Studenti varēja salīdzināt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas jurisprudences attīstību, uzdot sev interesējošos jautājumus un papildināt savu zināšanu klāstu. Viens no „Juristu dienu 2019” pasākumiem bija tikšanās ar praktizējošo juristi, Rēzeknes pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāju Mg.iur. Margaritu Voicišu, kura pastāstīja par jurista darbu pašvaldībā un profesionālajiem izaicinājumiem. Studenti ar lielu interesi uzdeva jautājumus un uzklausīja praktizējošās juristes atbildes.

Studentiem bija iespēja piedalīties arī publiskajā lekcijā „Tiesneša darba profesionālie izaicinājumi”, kurā Rēzeknes tiesas tiesnesis Mg.iur. Pēteris Novičenoks dalījās savā gadiem krātajā pieredzē, stāstīja dažādus piemēriem no dzīves, ar kuriem nācies sastapties, esot par juristu.

Šogad studenti tika izaicināti piedalīties oratoru konkursā „Tiesiskums ir…” (jāpiebilst, ka piedalījās ne tikai RTA studiju programmas „Tiesību zinātne” studenti, bet arī Pleskavas Valsts universitātes studenti). Katram oratoram bija savs redzējums par to, kas tad īsti ir tiesiskums. Minētā konkursa moderatore bija Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja, RTA docente Mg.iur. Aija Jermacāne, bet žūrijā – zvērināta advokāte, RTA docente Dr.iur. Gaļina Makarova, Rēzeknes pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja Mg.iur. Margarita Voiciša, Rēzeknes novada domes juriste un maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studente Diāna Mežajeva un Latgales studentu biedrības valdes loceklis, studiju programmas „Tiesību zinātne” 4.kursa students Kaspars Ločmelis. Par 1. vietas ieguvēju un labāko oratoru kļuva maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursa students Rolands Siliņš, bet skatītāju simpātiju balvu ieguva studiju programmas „Tiesību zinātne” 2.kursa students Gatis Saulišs. Pārējiem dalībniekiem tika pasniegtas veicināšanas balvas. Piedaloties oratoru konkursā, studenti attīstīja savu runas prasmi, kā arī spēju uzstāties publikas priekšā.

Pēc dažādām aktivitātēm piepildītās dienas gan docētāji, gan studenti apmeklēja saviesīgu iepazīšanās pasākumu, kuru laikā notika dažādas diskusijas par juridiskiem aspektiem neformālā gaisotnē. Pasākuma moderators bija RTA Juridiskās prakses un profesionālās pilnveides centra direktors, vieslektors Mg.iur. Kristaps Gailis.

Viena no aktivitātēm, kurā piedalījās studenti, bija orientēšanās spēles (moderators – RTA vieslektors Mg.iur. Aldis Kaļva). Vispirms studenti pildīja testu par akadēmiju, pārbaudot savas zināšanas, tad RTA teritorijā un ēkās meklēja dažādus objektus, pārbaudot savu veiklību un vērību. Jāuzsver, ka komandas ar lielu interesi un aizrautību meklēja fotogrāfijās redzamos objektus. Pirmo vietu ieguva 2.kursa komanda „Izmeklētājas” (Aija Livziniece, Anita Sudnika, Ksenija Gaide un Karina Mašarska), otro vietu – 3.kursa komanda „D.E.K.S.S.” (Dana Grebeža, Egita Rizga, Katrīna Višņakova, Svetlana Margeviča un Svjatoslavs Greidāns), bet trešās vietas ieguvēji – 2.kursa komanda „GPS” (Annija Riekstiņa, Gatis Saulišs un Jolanta Kruste). Liels paldies kinoteātrim „Silverscreen Rēzekne” un kafejnīcai „JAM”, kas atbalstīja  orientēšanās spēli, nodrošinot vērtīgas balvas uzvarētāju komandām.

Arī šogad pasākuma „Juristu dienas” laikā notika tiesas procesa izspēle, tikai šoreiz – administratīvajās tiesībās. Tiesas procesa izspēles moderatore bija EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” lektore Mg.iur., Mg.soc.sc. Ilga Krampuža. Bija pieteiktas divas komandas – „ISS” un „Taisnīgais skatiens” –  un viens individuāls dalībnieks – EPF 4.kursa students Kaspars Ločmelis. EPF 1. kursa komandas „ISS”, kuras moto – „Neviens nepiedzimst gudrs, par tādu kļūst”,  sastāvā bija Ivo Burmeisters, Santa Rupaine un Samanta Jurāne, savukārt EPF 3.kursa komandas „Taisnīgais skatiens”, kuras moto – „Skatāmies ar taisnīgu skatu uz nākotni!”, sastāvā bija Svjatoslavs Greidāns, Svetlana Margeviča un Egita Rizga. Lai spētu pietuvināt tiesas procesa izspēli tuvāk īstajai tiesas sēdei, tika pieaicināti juridiskajā jomā atzīti un pieredzējušie juristi: ilggadējs Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs, tiesnesis, bijušais Rēzeknes Augstskolas (kas ir tagadējā RTA) docents Kārlis Valdemiers, ilggadējā bijusī Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, kā arī Rēzeknes pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja Margarita Voiciša. Gan studenti un praktizējošie juristi, gan skatītāji ar neviltotu interesi vēroja tiesas procesa izspēli. Apbalvojumu par 1. vietu saņēma komanda „ISS”. Tika pasniegti divi individuālie apbalvojumi studentiem: apbalvojumu „Labākā uzstāšanās (pēc skatītāju vērtējuma)” saņēma Samanta Jurāne, bet apbalvojumu „Labākā uzstāšanās (pēc tiesnešu vērtējuma)” – Svetlana Margeviča.

„Juristu dienu 2019” noslēgumā EPF „Tiesību zinātņu” 1. un 2.kursa studenti apmeklēja Augstāko tiesu, kur iepazinās ar Augstākās tiesas darbu, apmeklēja tiesas pili un muzeju. Ekskursiju vadīja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja. Studenti tikās ar tiesnesi Veroniku Krūmiņu, departamentu tiesnešu palīgiem, kā arī ar Judikatūras nodaļas vadītāju. Savukārt 3.kursa studenti apmeklēja Iļģuciema cietumu, kur tikās ar cietuma personālu un iepazinās ar iestādes darbu. Vēlāk visi apmeklēja Rīgas Domu, izpētīdami to no iekšpuses un uzzinot interesantas nianses.

„Juristu dienas 2019” apvienoja visus jurista profesijas pārstāvjus, sniedzot lielisku iespēju attīstīties, gūt jaunas zināšanas un pilnveidoties.

Svetlana Margeviča,

studiju programmas „Tiesību zinātne” 3.kursa studente

 

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu