Līdz 3. aprīlim jaunieši tiek aicināti pieteikties bezmaksas apmācībām programmā „UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS LABORATORIJA – NO IDEJAS LĪDZ PĀRDOŠANAI”

Piektdiena, 22. marts, 2019
SalesLabs projekta ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sadarbībā ar Ziemeļlietuvas koledžu/ Northern Lithuania College (Šauļos, Lietuvā) un RTA Mūžizglītības centru (MIC) tiek rīkotas praktiskās apmācības jauniešiem, jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.

Programma „Uzņēmējdarbības attīstības laboratorija – no idejas līdz pārdošanai” veidota tā, lai derētu gan tiem, kas jau strādā pie savas idejas realizēšanas un vēlas gūt papildu iemaņas, lai efektīvāk tuvotos savam mērķim, gan arī tiem, kuriem ideja vēl ir izstrādes procesā. Programmā tiek apvienoti galvenie aspekti no teorētiskās bāzes, kas nepieciešami veiksmīgam idejas realizācijas procesam, kā arī apmācību procesā tiek meklēti reāli risinājumi reālu uzņēmumu problēmām, veicinot praktisku un uz risinājumu orientētas domāšanas attīstību.

Apmācību mērķis – paaugstināt nodarbinātības kompetences gados jauniem cilvēkiem, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas, attīstīt kritisko, analītisko un uz risinājumu orientēto domāšanu.

 

Programmā ir:

* teorētiskās apmācības un kontaktstundas – 40  stundas;

* praktiskās apmācības – 48 stundas;

* divi starptautiski divu dienu semināri (Latvijā un Lietuvā) – 32 stundas

 

Programmas kopējais apjoms un ilgums: 120 stundas, 3 mēneši (nodarbības notiks divas reizes nedēļā, darbadienu pēcpusdienās).

 

Programmas laikā eksperti dalīsies ar savām zināšanām tādās tēmās kā:

 * Mūsdienu uzņēmējdarbības vide, biznesa idejas realizēšana;

 * Komercializēšanas pirmie soļi, pieprasījuma un piedāvājuma pētīšana;

* Pārdošanas stratēģijas izveide un kontrole;

* Mūsdienu mārketinga rīki un sociālo tīklu iespējas;

* Uzņēmuma sabiedriskās attiecības, iekšējās un ārējās komunikācijas īpatnības, reklāma;

* Kvalitātes kontroles nozīme un procesu optimizācija;

* E-biznesa vadība un organizēšana;

* Projektu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai;

* Starptautiskā biznesa vide, tās organizēšana, starpkultūru komunikācija;

* Moderna kases termināla (POS termināla) lietošanas apguve.

Nodarbību sākums: 2019. gada 4. aprīlis

Apmācību grupa – 20 jaunieši vecumā līdz 35 gadiem. Par apmācību dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis ar uzņēmējdarbības iniciatīvu:

* jaunieši, kuri jau ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību;

* jaunieši, kuri plāno veidot savu uzņēmējdarbību;

jaunieši, kuri plāno izmaiņas savā profesionālajā darbībā vai karjerā;

jaunieši invalīdi, kuriem ir vai var būt grūtības tikt nodarbinātiem.

Programmas apguves beigās katrs apmācību dalībnieks saņems sertifikātu. Apmācības programmā ir bez maksas. (Vietu skaits ierobežots.)

Lai pieteiktos mācībām, līdz 3. aprīlim (ieskaitot) jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama šeit: https://ej.uz/ApmacibasSalesLabs

Papildu informācija tiks izsūtīta reģistrētiem dalībniekiem.

Kontaktpersona: 

Daina Znotiņa, 

mob. +37129503299, 

e-pasts: Daina.Znotina@rta.lv

 

Vairāk informācijas par SalesLabs meklējiet:

https://www.rta.lv/saleslabs/

https://www.facebook.com/SalesLabor/

 

Programma ir izveidota Interreg V - A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta LLI-184 „SalesLabs for employability competencies development/ Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās” ietvaros.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.