Viesprofesoru lekcijas RTA

Ceturtdiena, 21. marts, 2019
Pārņemot starptautisku pieredzi un labo praksi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studentiem no 8. līdz 11. martam lekcijas kursā “Grāmatvedības pamati” lasīja Prof. dr. Rasa Subačiene no Viļņas Universitātes Ekonomikas un biznesa vadības fakultātes. Viņa ir viena no trīs viesprofesoriem, kas šajā semestrī lasa lekcijas RTA studentiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Projekta numurs: 8.2.2.0/18/A/016

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/016 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība””, RTA šajā semestrī lekcijas lasa arī Prof. dr. Vladimirs Solovjovs (Vladimir Soloviev) no Pleskavas Valsts universitātes (Krievija) un Prof. dr. Josefs Timmerbergs (Josef Timmerberg) no Jade Augstskolas (Vācija).   

Studenti atzinīgi novērtē viesprofesoru lekcijās iegūtās zināšanas un pielietotās mācību metodes. Kā pastāstīja Uzņēmējdarbības vadības programmas studente no Indijas Megha Šarma (Megha Sharma), Prof. R. Subačienes lekcijās teorētiskās zināšanas bija apvienotas ar to praktisku pielietošanu. Tas uzreiz ļauj labāk izprast un atcerēties apgūto materiālu. Studenti tika iepazīstināti arī ar dažādām tehnikām un formulām, kas ļauj rast pareizo risinājumu dažādās situācijās. Savukārt vietne www.ekursi.rta.lv tika izmantota patstāvīgajam testam, ko varēja izpildīt, neatrodoties mācību auditorijā.

Projekta mērķis ir stiprināt RTA studiju virzienu “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika un mašīnzinības” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akadēmisko personālu. Projekta īstenošanas laikā, līdz 2022. gada 30. novembrim, ir plānots iesaistīt vēl sešu ārvalstu mācībspēku pārstāvjus.

 

Margarita Graičonoka,

projekta īstenošanas koordinatore

 Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.