Patentu valde un Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu par rūpnieciskā īpašuma jautājumiem

Svētdiena, 1. novembris, 2015
29. oktobrī Patentu valdes (PV) direktors S. Laganovskis un Rēzeknes Augstskolas (RA) rektors E. Teirumnieks noslēdza sadarbības līgumu, kura mērķis ir veicināt studentu un akadēmiskā personāla izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un iespējām to izmantot studijās, zinātniskajā pētniecībā un izgudrojumu komercializācijā.

Līguma ietvaros abas puses vienojās sadarboties trīs galvenajos virzienos: intelektuālais īpašums; izglītība, zinātniskā darbība un inovācijas un starptautiskā sadarbība.

Lai īstenotu līgumā minētos virzienus, PV un RA kopīgi plāno organizēt Rēzeknē ekspertu lekcijas un seminārus studentiem un akadēmiskajām personālam, sadarboties mācību materiālu sagatavošanā, rīkot kopīgas konferences un izstādes, kā arī veicināt pieredzes apgūšanu un apmaiņu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Īpaši jāizceļ atbalsta sniegšana topošā RA Patentu informācijas (PATLIB) centra izveidē, kura uzdevums būs sniegt studentiem un akadēmiskajam personālam plašāku ieskatu saistībā ar rūpniecisko īpašumu saistītu informāciju un pakalpojumus. PATLIB centrs piedāvās apmācību un pieeju datu bāzēm, kas ļaus studentiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamo informāciju saņemt savā pētniecības un zinātniskās darbības vietā – Rēzeknē.

S.Laganovskis uzsver: “Augstskolās notiek gan studiju process, gan arī izvērsta aktīva zinātniskā un pētnieciskā darbība. Tādēļ Patentu valde sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm ar mērķi veicināt izpratni par iespējām aizsargāt radīto vai izgudroto, kā arī to komercializāciju. Esam gandarīti, ka sadarbība tiek izvērsta reģionos, šoreiz slēdzot līgumu ar Rēzeknes Augstskolu.”

Rēzeknes Augstskolas rektors E. Teirumnieks pauž gandarījumu, ka RA ir pirmā augstskola no reģionālajām augstākās izglītības iestādēm, kura noslēgusi šādu līgumu. „Mūsu savstarpējā sadarbība noteikti būs ieguvums gan studentiem, gan mācībspēkiem. Aktualizējot rūpnieciskā īpašuma jautājumus, veidosies lielāka izpratne par intelektuālo īpašumu, sekmīgāk noritēs darbs ar uzņēmējiem. Nākotnē noteikti jāstrādā pie tā, lai izveidotu Patentu informācijas centru reģionā,” akcentē RA rektors.

Patentu valde ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti un nākotnē tiek plānots slēgt sadarbības līgumus ar citām augstskolām.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Grava

Patentu valdes

Patentu tehniskās bibliotēkas

Informācijas resursu nodaļas

Vecākā referente

Tālrunis: 67220113

E-pasts: ilze.grava@lrpv.gov.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.